Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2006 z dne 10. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2006 z dne 10. 3. 2006

Kazalo

Ob-6835/06 , Stran 1888
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Inšpektorat Republike Slovenije za delo, Ljubljana, Parmova 33 1. objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta inšpektorja/ice za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Delo na uradniškem delovnem mestu se lahko opravlja v nazivu inšpektor III, II in I. Javni/na uslužbenec/ka bo naloge opravljal/la v nazivu inšpektor/ica III. Inšpektor/ica bo razporejen/-a na delo v Inšpekcijo nadzora delovnih razmerij – Območno enoto Ljubljana, Trg prekomorskih brigad 1, 1000 Ljubljana. Pogoji za zasedbo delovnega mesta so: – univerzitetna izobrazba pravne smeri, – najmanj 5 let delovnih izkušenj, – opravljen državni izpit iz javne uprave, – opravljen izpit za inšpektorja, – osnovna raven znanja angleškega jezika, – znanje dela z računalnikom, – vozniški izpit B kategorije. Naloge, ki se opravljajo na omenjenem delovnem mestu: – sodelovanje pri oblikovanju zahtevnejših gradiv, – opravljanje inšpekcijskega nadzorstva, – vodenje postopkov po ZUP in postopanje ter izrekanje v skladu z ZID, ZIN in drugo zakonodajo, – izvajanje ukrepov v skladu z zakonom o prekrških, – vlaganje kazenskih ovadb za kazniva dejanja, – samostojno oblikovanje poročil o stanju na področju inšpekcije in Inšpektorata, – vodenje raznih evidenc s področja dela inšpekcije, – nudenje pravne in strokovne pomoči, – opravljanje drugih zahtevnejših nalog iz pristojnosti inšpekcije. Kandidati/-ke morajo k prijavi z življenjepisom priložiti naslednja dokazila: – potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije, – fotokopijo diplome in fotokopijo vozniškega izpita, – fotokopijo delovne knjižice iz katere je razvidna delovna doba, – dokazilo o opravljenem izpitu iz javne uprave, – izjavo o izpolnjevanju pogojev iz drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 in 113/05). Kandidati/tke, ki nimajo opravljenih predpisanih izpitov lahko kandidirajo na delovno mesto pod pogojem, da izpite opravijo najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv. 2. Objavlja razpis za strokovni-tehnični delovni mesti za določen čas in s polnim delovnim časom: a) dokumentalist/ka V. za čas nadomeščanja uslužbenke, v Inšpektoratu RS za delo, Območni enoti Ljubljana v Ljubljani; b) dokumentalist/ka V. za čas nadomeščanja uslužbenke, v Inšpektoratu RS za delo, Območni enoti Krško v Krškem (ali Brežicah) od 14. 6. 2006 dalje. Pogoji za zasedbo delovnega mesta so: – srednja izobrazba ekonomske ali administrativne smeri, – najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj, – znanje dela z računalnikom, – vozniški izpit B kategorije, – strokovni izpit iz upravnega poslovanja, – 2-mesečno poskusno delo. Naloge, ki se opravljajo na omenjenem delovnem mestu: – urejanje dokumentarnega, arhivskega in drugega gradiva, – razvrščanje, klasifikacija, sprejem in odprava gradiv, – vodenje seznamov in preglednic, – delo s kadrovskimi in finančnimi dokumenti za enoto (prisotnost, odsotnost, vodenje evidenc potovanj in uporabe službenih vozil, zahtevki za naročilnice ipd.), – prepisovanje tekstov in drugo strokovno tehnično delo. Kandidati/ke morajo k prijavi z življenjepisom priložiti naslednja dokazila: – potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije, – fotokopijo diplome oziroma potrdila srednje šole, – fotokopijo delovne knjižice iz katere je razvidna delovna doba, – dokazilo o opravljenem izpitu iz upravnega poslovanja (kolikor ga kandidatka ima). Kandidatke/-ti pošljejo prijave z vso potrebno dokumentacijo na naslov: Inšpektorat Republike Slovenije za delo, Parmova 33, 1000 Ljubljana, v 8 dneh od te objave. Dodatne informacije dobite na tel. 01/280-36-62 (Jelka Žvegelj Vulič).

AAA Zlata odličnost