Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006

Kazalo

SV 155/06 Ob-5284/06 , Stran 1389
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz Ljubljane, opr. št. SV 155/06 z dne 20. 2. 2006, sta bila zastavljena stanovanje S7, v izmeri 35,07 m2, ki se nahaja v prvem nadstropju v Ljubljani, Ramovševa 49, na parc. št. 2110/9 in 2110/10, obe k.o. Vič, ter parkirno mesto št. 40, ki se nahaja na parc. št. 2114/7 in 2114/8, obe k.o. Vič, ki sta last zastavitelja Jošta Šproharja, Ob Ljubljanici 62, Ljubljana, na podlagi prodajne pogodbe št. 34/2002 sklenjene dne 25. 7. 2002 z Mijax d.o.o. Nepremičnini sta zastavljeni v korist upnice Banke Celje d.d., Vodnikova 2, Celje, matična št. 5026121, za zavarovanje denarne terjatve v višini 222.000 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost