Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006

Kazalo

SV 126/06 Ob-5279/06 , Stran 1389
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja iz Radovljice, opr. št. SV 126/06 z dne 21. 2. 2006, je bilo dvosobno stanovanje št. 2, v prvem nadstropju v stanovanjski hiši na naslovu Cesta maršala Tita 45, 4270 Jesenice, ki po potrdilu GURS OGU Kranj, Geodetska pisarna Jesenice št. 90212-16/2006-2 z dne 10. 2. 2006, stoji na parc. št. 457 poslovna stavba v izmeri 858 m2, dvorišče v izmeri 803 m2, stavba v izmeri 218 m2, ki je pripisana pri vl. št. 2013 k.o. Jesenice, parc. št. 461 dvorišče v izmeri 445 m2, stanovanjska stavba v izmeri 184 m2 in stanovanjska stavba v izmeri 98 m2, ki je pripisana pri vl. št. 994 k.o. Jesenice, parc. št. 462/1 dvorišče v izmeri 1122 m2, ki je pripisana pri vl. št. 835 k.o. Jesenice in parc. št. 465 dvorišče v izmeri 1932 m2, ki je pripisana pri vl. št. 989 k.o. Jesenice, vse v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča na Jesenicah, in obsega dve sobi, kabinet, kuhinjo, kopalnico z WC, predsobo, balkon in kletni prostor v skupni koristni stanovanjski površini 64,31 m2, s sorazmernim deležem na skupnih prostorih, delih objekta in napravah ter funkcionalnem zemljišču, zastavljeno v korist Kärntner Sparkasse AG, Celovec Podružnica v Sloveniji, Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana, enotna identifikacijska številka MŠ 1430564, za zavarovanje denarne terjatve v višini 54.850 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan črpanja kredita s pp.

AAA Zlata odličnost