Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006

Kazalo

SV 140/06 Ob-5140/06 , Stran 1389
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Katje Fink iz Celja, opr. št. SV 140/06 z dne 20. 2. 2006, je bilo dvosobno stanovanje št. 11, s pripadajočimi kletnimi prostori, skupne velikosti 66,27 m2, v 4. nadstropju večstanovanjske stavbe v Celju, Milčinskega 3, s pripadajočim solastninskim deležem na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah in funkcionalnem zemljišču, na parc. št. 500/8, vl. št. 2254 k.o. Spodnja Hudinja, last Jurgec Primoža, na podlagi prodajne pogodbe z dne 30. 1. 2006, med kupcem Jurgec Primožem in prodajalcem Žnidaršič Andrejem, zastavljeno v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, mat. št. 5446546, za zavarovanje denarne terjatve v višini 48.000 EUR s pripadki, ki zapade v plačilo 28. 2. 2021.

AAA Zlata odličnost