Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006

Kazalo

SV 152/06 Ob-5139/06 , Stran 1389
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz Ljubljane, opr. št. SV 152/06 z dne 16. 2. 2006, je bilo zastavljeno stanovanje št. 509, v skupni izmeri 23,42 m2, v pritličju večstanovanjske hiše na naslovu Viška cesta 45, Ljubljana, ki stoji na parceli št. 1081/2, k.o. Vič, zemljiške knjige Okrajnega sodišča v Ljubljani, ki je last zastavitelja Asima Bajrektarevića, Tržaška cesta 6, Ljubljana, na podlagi prodajne pogodbe z dne 14. 2. 2006. Stanovanje je zastavljeno v korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, matična št. 5026237, za zavarovanje denarne terjatve v višini 55.450 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost