Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006

Kazalo

SV 243/2006 Ob-5138/06 , Stran 1389
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 243/2006 z dne 20. 2. 2006, je bila nepremičnina, dvosobno stanovanje št. 2 v skupni izmeri 53,52 m2, v I. nadstropju stanovanjskega stavbe v Mariboru, Koroška c. 025, vl. št. 1324, k.o. Koroška vrata, katere lastnica je Terezija Juršič, EMŠO 0810941505181, stanujoča Maribor, Koroška cesta 025, zastavljena v korist upnice Raiffeisen Krekova banka d.d., Slomškov trg 18, 2000 Maribor, matična številka 5706491, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 8,000.000 SIT s pripadki.

AAA Zlata odličnost