Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006

Kazalo

SV 194/2006 Ob-5136/06 , Stran 1388
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 194/2006 z dne 9. 2. 2006, je bila nepremičnina, stanovanje št. 1/P v izmeri 74,48 m2, v stanovanjski hiši v Mariboru, Kosarjeva 54, pripisani pri vložku številka 1386, k.o. Koroška vrata, katere lastnik je zastavitelj Matjaž Križaj, EMŠO 2405964500085, stanujoč Maribor, Kosarjeva ulica 054, do celote, zastavljena v korist upnice Raiffeisen Krekova banka d.d., Slomškov trg 18, 2000 Maribor, matična številka 5706491, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 10,000.000 SIT s pripadki.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina