Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006

Kazalo

SV 179/2006 Ob-5135/06 , Stran 1388
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 179/2006 z dne 7. 2. 2006, je bila nepremičnina, identifikacijska številka 04431/125, stanovanje z oznako IV/2/I, v objektu št. IV v etaži 4,1 v izmeri 52,68 m2, z ložo v izmeri 5,34 m2 ter shrambo v etaži 2, objekt IV., št. 187 v izmeri 5,48 m2 (stanovanje v skupni izmeri 63,50 m2), vse v stavbi, zgrajeni na parceli številka 2078/28, k.o. Studenci, katerih lastnica je zastaviteljica Metka Ivančič, EMŠO 2512947505333, stanujoča Ljubljana, Ulica bratov Učakar 068, do celote, zastavljena v korist upnice Raiffeisen Krekova banka d.d., Slomškov trg 18, 2000 Maribor, matična številka 5706491, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 4,000.000 SIT s pripadki.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina