Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006

Kazalo

SV 437/2006 Ob-5134/06 , Stran 1388
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV – 437/2006 z dne 16. 2. 2006, je bilo stanovanje št. 4, v izmeri 38,19 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanjske hiše na naslovu Apihova 20, Ljubljana, stoječe na parc. št. 878/1, k.o. Bežigrad, s pripadajočim solastninskim deležem na skupnih delih zgradbe, last Jelene Gašparić, Apihova ulica 020, Ljubljana, EMŠO 3004960506118, na podlagi prodajne pogodbe z dne 27. 3. 2002, sklenjene s prodajalko Miroslavo Janežič, zastavljeno v korist matične banke BKS Bank AG, enolična identifikacijska številka 1901095, St. Veiter Ring 43, 9020 Celovec, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 20.000 EUR v tolarski protivrednosti po prodajnem podjetniškem tečaju Abanke Vipa d.d. Ljubljana ali druge dogovorjene poslovne banke na dan plačila s pripadki.

AAA Zlata odličnost