Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006

Kazalo

SV 428/2006 Ob-5133/06 , Stran 1388
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV-428/2006 z dne 16. 2. 2006, je bilo stanovanje št. 6 v izmeri 82,69 m2, v 2. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Jakčeva ul. 10, Ljubljana, stoječe na parc. št. 744/9, k.o. Štepanja vas, skupaj s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih zgradbe, v lasti zastaviteljice Kati Marolt, Ljubljana, Jakčeva ul. 10, EMŠO 2807946505941, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 3686/93 z dne 14. 6. 1993, sklenjene s prodajalcem Mesto Ljubljana, Mestni trg 1, zastavljeno v korist banke BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, 9020 Celovec, Avstrija, enolična identifikacijska številka 1901095, za zavarovanje denarne terjatve v višini 60.000 EUR v tolarski protivrednosti po prodajnem podjetniškem tečaju Abanke Vipa d.d. Ljubljana ali druge dogovorjene poslovne banke na dan plačila, s pripadki.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina