Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006

Kazalo

SV 107/06 Ob-5131/06 , Stran 1388
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz Maribora, opr. št. SV 107/06 z dne 16. 2. 2006, je nepremičnina, dvosobno stanovanje št. 6, v skupni izmeri 60,68 m2, ki se nahaja v I. nadstropju večstanovanjske hiše v Mariboru, Cesta XIV. divizije 4, stoječe na parc. št. 1106, k.o. Pobrežje, katere lastniki vsak do 1/3 so Robert in Cvetka Gerlič, oba stan. Cesta XIV. divizije 4, Maribor ter Karin Harb, stan. Markovičeva ulica 15, Maribor, na podlagi prodajne pogodbe št. 290/94 z dne 14. 9. 1994, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Leibnitz, reg. zadruga z omejeno odgovornostjo, Bahnhofstrasse 2, Lipnica, Republika Avstrija, 1870777, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov Roberta in Cvetke Gerlič, oba stan. Cesta XIV. divizije 4, Maribor, v višini 25.000 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, s pripadki.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina