Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006

Kazalo

SV 111/2006 Ob-5129/06 , Stran 1388
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Danice Hojs iz Gornje Radgone, potrditve kreditne pogodbe in sporazuma o zavarovanju denarne terjatve z ustanovitvijo zastavne pravice na nepremičnini z dne 20. 2. 2006, opr. št. SV 111/2006, je bilo stanovanje z identifikacijsko številko 29, ki je locirano v stanovanjskem bloku v Gornji Radgoni, Vrtna ulica 3, z identifikacijsko številko 619, stoječe na parceli številka 315, vložne številke 479, katastrske Občine Gornja Radgona, ki je skupne izmere 41,60 m2, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih in napravah ter skupnih prostorih stanovanjske hiše in funkcionalnem delu zemljišča in je solast zastaviteljev Ščap Mirka in Ščap Grete, oba stanujoča Vrtna ulica 3, Gornja Radgona, in to na podlagi notarskega zapisa prodajne pogodbe o prodaji stanovanja številka SV 602/96 notarke Danice Hojs iz Gornje Radgone, sklenjene dne 18. 12. 1996, s prodajalcem Husar Stanislavom, stanujočem Mariborska 12, Gornja Radgona, zastavljeno v korist upnice Raiffeisenabank St. Stefan – Jagerberg – Wolfsberg, registrierte Genossenschaft mit beschrankter Haftung, Murecker Strasse 23, 8083 St. Stefan i.R, Avstrija, EIŠ 1870599, v zavarovanje denarne terjatve v znesku 15.000 EUR, s pripadki, kot to določa neposredno izvršljivi notarski zapis sporazuma o zavarovanju kredita.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina