Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006

Kazalo

Št. 5/06 Ob-4889/06 , Stran 1387
Uprava družbe Megafin družba za investiranje in nepremičnine, d.d., Ljubljana, Dunajska 9, v skladu s 533.f členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD), obvešča delničarje, upnike in svet delavcev o nameravani delitvi družbe po postopku oddelitve z ustanovitvijo nove družbe. Uprava družbe Megafin d.d. je Okrožnemu sodišču v Ljubljani (registrsko sodišče) že predložila Delitveni načrt prenosne družbe Megafin d.d., ki ga je pred tem pregledal nadzorni svet te družbe. Delničarjem družbe Megafin d.d. je na sedežu družbe v Ljubljana, Dunajska 9 omogočen pregled listin iz drugega odstavka 533.f člena ZGD: Delitvenega načrta s prilogami, letnega poročila prenosne družbe za zadnja tri poslovna leta, poročila uprave o delitvi, poročila o reviziji delitve in poročila nadzornega sveta o pregledu delitve. Vsakemu delničarju bo družba na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni dan brezplačno dala prepis vseh navedenih listin. Vsakemu upniku družbe in svetu delavcev bo družba na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni dan brezplačno dala prepis delitvenega načrta. Vse navedene listine bodo predložene tudi na zasedanju skupščine, ki bo odločala o delitvi. Na začetku obravnave na skupščini bo uprava ustno obrazložila vsebino delitvenega načrta in pred odločanjem o soglasju za delitev delničarje obvestila o vseh pomembnih spremembah premoženja družbe, v obdobju od sestave delitvenega načrta do zasedanja skupščine.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina