Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006

Kazalo

Ob-4876/06 , Stran 1382
1. Predmet javnega poziva je sofinanciranje dodatnega strokovnega izobraževanja iz sredstev proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2006. Predmet sofinanciranja so krajše oblike dodatnega strokovnega izobraževanja (do enega meseca) na področju delovanja ustanove ali na področju šolskega oziroma študijskega programa, ki so namenjene: – zaposlenim v ustanovah s sedežem v Mestni občini Nova Gorica, – dijakom in študentom s stalnim bivališčem v Mestni občini Nova Gorica. 2. Pogoji za sofinanciranje: – dodatno strokovno izobraževanje mora biti v interesu ustanove ali mora zasledovati cilje šolskega oziroma študijskega programa, – kandidata mora prijaviti ustanova ali šola, – ustanova, šola ali posameznik morajo zagotoviti najmanj 2/3 potrebnih sredstev za dodatno strokovno izobraževanje. 3. Višina finančnih sredstev, ki so predmet javnega poziva je 4,200.000 SIT. 4. Prijavite se lahko samo na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki jo dobite v tajništvu Oddelka za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica, od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure in ob sredah od 8. do 16. ure ali na spletni strani http://www.nova-gorica.si. Vloga mora vsebovati naslednjo dokumentacijo: – podatke o prijavitelju, – podatke za nakazilo sredstev, – kratko predstavitev prijavitelja z opisom dosedanjega dela, – predstavitev prijavljenega programa, – predračun stroškov programa s specifikacijo, – strukturo financiranja programa, – višino zaprošenih sredstev, – reference prijavitelja, – mnenje ustanove, ki je zainteresirana za izobraževanje, – izjavo. Prijavitelj mora plačati upravno takso v višini 250 točk (trenutno 4.250 SIT) v obliki upravnih kolkov. Takse ni potrebno plačati šoli, ki prijavlja izobraževanje dijakov in študentov. 5. Vlogo pošljite v zaprti kuverti na naslov: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, s pripisom »Javni poziv 2006 – dodatno strokovno izobraževanje« »Ne odpiraj« in navedbo naslova prijavitelja. 6. Rok za prijavo je do porabe sredstev oziroma najkasneje do 30. 10. 2006. Za pravočasno se šteje vloga, ki je do izteka roka za prijavo oddana na pošto s priporočeno pošiljko oziroma do 12. ure istega dne vložena v sprejemni pisarni Mestne občine Nova Gorica. Nepravočasne vloge uprava s sklepom zavrže. Nepopolno vlogo mora prijavitelj dopolniti v postavljenem roku. Če tega ne stori uprava s sklepom vlogo zavrže. S sklepom se zavržejo tudi prijave, ki niso pravočasne ali jih ni vložila upravičena ustanova oziroma šola. 7. Merila za izbor: – kvaliteta in zahtevnost programa, – pričakovani rezultati in pomen za Mestno občino Nova Gorica, – ocena realnosti finančne konstrukcije, – reference prijavitelja (redno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti do Mestne občine Nova Gorica, doseženi rezultati v preteklih obdobjih). Vloge se bodo obravnavale po vrstnem redu prispetja. Uprava bo izdala odločbo v roku 30 dni od dneva vložitve vloge. Razmerje med Mestno občino Nova Gorica in prejemnikom sredstev se uredi s pogodbo. 8. Dodatne informacije lahko dobite na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica pri Majdi Stepančič, tel. 05/335-01-63 ali 05/335-01-61.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti