Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006

Kazalo

Ob-5117/06 , Stran 1380
Na podlagi prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB1, Ur. l. RS, št. 35/05 in 113/05), Okrajno sodišče v Celju, Prešernova ul. 22, Celje, objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto višji pravosodni svetovalec – strokovni sodelavec, dve prosti mesti. Naloge uradniškega delovnega mesta se lahko opravljajo v treh zaporednih nazivih: – višji pravosodni svetovalec III, – višji pravosodni svetovalec II, – višji pravosodni svetovalec I. Izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu višji pravosodni svetovalec III na Okrajnem sodišču v Celju. Poleg splošnih pogojev, določenih z Zakonom o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02) ter pogojev določenih v drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje: – univerzitetna izobrazba pravne smeri, – opravljen pravniški državni izpit, – najmanj 2 leti delovnih izkušenj, – poznavanje dela z računalnikom, – znanje tujega svetovnega jezika. Z izbranim kandidatom bomo delovno razmerje sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Okvirna vsebina dela: proučevanje zadev, ki mu jih dodeli sodnik, priprava strokovne podlage za sprejem odločitve, priprave odločitev, priprava obrazložitve odločitve, sprejemanje vlog in izjav strank na zapisnik, zasliševanje strank, prič in izvedencev, priprava splošnih aktov in drugih strokovnih ter organizacijskih gradiv, opravljanje drugih strokovnih del po odredbi K prijavi morajo kandidati predložiti naslednja dokazila: – dokazilo o pridobljeni izobrazbi, – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba oziroma dokazilo o izpolnjevanju delovnih izkušenj, – fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu, – fotokopijo potrdila o državljanstvu RS, – potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja, navedenega v prejšnji alinei. Potrdili iz pete in šeste alinee ob prijavi lahko nadomesti izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja navedenega v peti alinei prejšnjega odstavka. Potrdili bo moral izbrani kandidat predložiti pred imenovanjem v naziv. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev naj kandidati pošljejo v roku 8 dni od dneva objave javnega natečaja na naslov: Okrajno sodišče v Celju, Urad predsednika, Prešernova 22, Celje z oznako »javni natečaj«. Kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri v roku 15 dni po odločitvi. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti v Uradu predsednika. V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in za moške.

AAA Zlata odličnost