Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006

Kazalo

šT. 11/2006 Ob-4939/06 , Stran 1378
Informacijski pooblaščenec objavlja javni natečaj za uradniška delovna mesta: A. uradniška delovna mesta in pogoji za opravljanje dela I. 4 prosta delovna mesta a) državni nadzornik II za varstvo osebnih podatkov-višji svetovalec II ali b) državni nadzornik I za varstvo osebnih podatkov-višji svetovalec I ali c) državni nadzornik za varstvo osebnih podatkov-svetnik- podsekretar. 1. Kandidat mora izpolnjevati naslednje splošne pogoje: – univerzitetna izobrazba, – delovne izkušnje a) 5 let, b) 7 let, c) 9 let, in naslednje posebne pogoje: – državni izpit iz javne uprave, – strokovni izpit po Zakonu o splošnem upravnem postopku, – strokovni izpit za inšpektorja po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru (ZIN), – a) in b) osnovna, c) višja raven znanja angleščine, – vozniški izpit B kategorije, – poznavanje programskih paketov Microsoft Word in Lotus Notes. 2. Okvirne naloge državnega nadzornika za varstvo osebnih podatkov so izvajanje inšpekcijskega nadzora na področju varstva osebnih podatkov, ki se razlikujejo glede na težavnost posamezne zadeve. II. raziskovalec – svetovalec II – tri delovna mesta. 1. Kandidat mora izpolnjevati naslednje splošne pogoje: – univerzitetna izobrazba pravne, upravne ali družboslovne smeri, – 1 leto delovnih izkušenj, in naslednje posebne pogoje: – državni izpit iz javne uprave, – osnovna raven znanja angleščine – poznavanje programskih paketov Microsoft Word in Lotus Notes. 2. Okvirne naloge raziskovalca-svetovalca II so iskanje, zbiranje, pregledovanje in proučevanje pravnih podlag v zvezi s pritožbami, pobudami ter inšpekcijskim nadzorom nad varstvom osebnih podatkov. Kandidati za vsa navedena uradniška delovna mesta morajo izpolnjevati tudi pogoje iz drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih uslužbencih: – državljanstvo Republike Slovenije, – znanje slovenskega jezika, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da zoper njih ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ter splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava. Državni izpit iz javne uprave se lahko opravi v roku enega leta od sklenitve delovnega razmerja, strokovni izpit po ZIN pa v roku enega leta od dneva imenovanja v naziv na tem delovnem mestu. B. Dokazila in informacije o izvedbi javnega natečaja K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogojev: – fotokopijo potrdila o državljanstvu, – fotokopijo dokazila o izobrazbi, – fotokopijo delovne knjižice, iz katere so razvidne delovne izkušnje/delovna doba, – fotokopijo dokazila o opravljenem strokovnem izpitu, kjer je predpisan kot posebni pogoj, – ustrezna dokazila ali izjavo o dodatnih znanjih/usposobljenostih, kjer so predpisana kot posebni pogoj, – pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti, – pisno izjavo kandidata, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – ustrezno dokazilo o znanju angleščine ali drugega svetovnega jezika. Kandidat, ki se bo izkazal kot najbolj strokovno usposobljen, bo na poziv Informacijskega pooblaščenca predložil naslednja dokazila: – potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije, – potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in z opisom dosedanjih delovnih izkušenj se pošljejo na naslov: Informacijski pooblaščenec, Kržičeva 9, Ljubljana, s pripisom »Javni natečaj za delovno mesto____________«. Nepravočasne in nepopolne vloge se ne bodo upoštevale. Rok za prijave je osem dni od dneva objave javnih natečajev. Strokovna usposobljenost prijavljenih kandidatov se bo v prvi fazi izbirnega postopka preverjala na podlagi predložene dokumentacije, v drugi fazi pa z ustnim razgovorom ali na drug ustrezen način. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom. Delo uradniki opravljajo v prostorih Informacijskega pooblaščenca, trenutno na Kržičevi 9, Ljubljana. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja lahko dobite pri Sonji Bien (tel. 01/280-77-06). Vse kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v petnajstih dneh po opravljeni izbiri.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti