Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006

Kazalo

Št. 1100-23-24/2006-01072-06 Ob-4938/06 , Stran 1377
V skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, 23/05, 62/05, 75/05 in 113/05) Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, objavlja javni natečaj za zasedbo dveh prostih uradniških delovnih mest v Davčni upravi RS, na Davčnem uradu Ljubljana, Izpostava Kamnik 1. referent/-ka za administrativno izterjavo v referatu za davčno knjigovodstvo in izterjavo. Pogoji za zasedbo delovnega mesta: – srednja izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri, – 6 mesecev delovnih izkušenj za najnižji naziv– referent/-ka IV. Posebni pogoji in dodatna znanja: – strokovni upravni izpit, – strokovni izpit iz upravnega postopka. Opis nalog: – opravljanje enostavnih upravnih nalog in nalog iz davčnega postopka, – pripravljanje sklepov o izterjavi na osebne prejemke, denarna sredstva na računih dolžnika, na terjatve dolžnika izkazane s strani dolžnika. na Davčnem uradu Nova Gorica, Izpostava Ajdovščina 2. referent/-ka za davčno kontrolo. Pogoji za zasedbo delovnega mesta: – srednja izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri, – 6 mesecev delovnih izkušenj za najnižji naziv – referent/-ka IV. Posebni pogoji in dodatna znanja: – strokovni upravni izpit, – strokovni izpit iz upravnega postopka. Opis nalog: – kontroliranje pravočasnosti in pravilnosti vlaganja davčnih napovedi in davčnih obračunov, – vodenje postopkov v zvezi z vračili davkov in drugih dajatev, – opravljanje enostavnih upravnih nalog in nalog iz davčnega postopka. Kandidat/-ka, ki nima opravljenega ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv. Strokovni izpit iz upravnega postopka mora kandidat/-ka opraviti pred pridobitvijo pooblastila za opravljanje dejanj v upravnem postopku. Z izbranim/-o javnim/-o uslužbencem/-ko bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen in poln delovni čas s predvidenim 2-mesečnim poskusnim delom. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za zasedbo delovnega mesta: – znanje uradnega jezika, – državljanstvo Republike Slovenije, – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdila iz zadnjih dveh alinej lahko ob prijavi nadomesti pisna izjava kandidata. Izbrani kandidat bo potrdili moral predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi. Kandidati/-ke morajo k prijavi priložiti: – fotokopijo potrdila o izobrazbi, – fotokopijo delovne knjižice ali druge ustrezne listine, iz katerih so razvidne delovne izkušnje, – potrdilo o državljanstvu. Prijave z dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev, kratkim življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj (področje delovnih izkušenj ter trajanje) pošljite v 8 dneh od objave na naslov: – pod št. 1: DURS, DU Ljubljana, Izpostava Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, – pod št. 2: DURS, DU Nova Gorica, Izpostava Ajdovščina, Gregorčičeva 28, 5270 Ajdovščina. Na ovojnico pripišite »za javni natečaj« in navedite delovno mesto. Kandidate/-ke bomo o izbiri pisno obvestili v roku osmih dni po opravljeni izbiri. Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja se lahko obrnete na naslednje osebe na davčnih uradih: – pod št. 1: Marjana Obermajer, tel. 01/474-42-85, – pod št. 2: Aljoša Polak, tel.: 05/364-37-32.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina