Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006

Kazalo

Št. 111/06 Ob-4934/06 , Stran 1377
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka 109. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/05 – ZJU-UPB1 – uradno prečiščeno besedilo, 113/05) minister objavlja javni natečaj za zaposlitev pripravnika/ce – svetovalca pod šifro 7021, za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave v Službi za splošne in kadrovske zadeve. Kratek opis delovnih nalog: – izvajanje kadrovskih postopkov in drugih s tem povezanih aktivnosti za potrebe ministrstva; – zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv; – skrb za izvajanje predpisov s področja delovanja državne uprave, delovnih razmerij in kadrovskega načrtovanja; – pomoč pri pripravi izvedbenih aktov s prej omenjenih področij; – skrb za izvajanje predpisov na področju varovanja zdravja pri delu. Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje pogoje: – biti morajo državljani Republike Slovenije; – imeti morajo najmanj univerzitetno izobrazbo pravne smeri. Želeno je poznavanje delovno-pravne zakonodaje in delovanja državne uprave. K prijavi z življenjepisom morajo kandidati/ke priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo potrdila o državljanstvu; – fotokopijo diplome. Izbrani kandidat/ka bo delo opravljal/a na delovnem mestu pripravnika – svetovalca, v okviru katerega se bo usposabljal/a za svetovalca II, v prostorih Ministrstva za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana. Kandidati/ke pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana in z obvezno oznako na ovojnici: »Prijava na razpis – pripravnik-svetovalec pod šifro 7021« ali na elektronski naslov ministrstva: gp.mk@gov.si, v roku 8 dni od dneva objave v Uradnem listu RS oziroma od objave na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Kandidati oziroma kandidatke bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni od dneva objave. O izbiri pripravnika bo izdan sklep, ki bo vročen izbranemu kandidatu/ki, drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani. Nepopolne in nepravočasne vloge se ne bodo obravnavale. Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom/ko sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas 10 mesecev s polnim delovnim časom. Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je odgovorna oseba ga. Rifelj, zaposlena v Ministrstvu za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana, tel. 01/369-59-34.

AAA Zlata odličnost