Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006

Kazalo

Št. 11/06 Ob-4932/06 , Stran 1377
»Svet VDC Tolmin, Rutarjeva 18, 5220 Tolmin, na podlagi sklepa 12. seje sveta z dne 16. 2. 2006 v skladu z določili 32. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91/I, 17/91,55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 36/00), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo in 69/05 – Odločba US) in 15. člena Statuta VDC Tolmin razpisuje delovno mesto direktorja. Kandidat/ka mora poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev za sklenitev delovnega razmerja, izpolnjevati še naslednje pogoje: – visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo (VII) iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in 5 let delovnih izkušenj ali – višjo strokovno izobrazbo (VI) iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva; – strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva; – opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda; – predložiti mora program dela VDC Tolmin. Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. Pisne vloge z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in kratek življenjepis morajo kandidati poslati po pošti na naslov: Svet VDC Tolmin, Rutarjeva 18, 5220 Tolmin ali oddati v tajništvu zavoda najkasneje v 8 dneh po objavljenem razpisu, v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Prijava na razpis«. Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 15 dni od objave razpisa.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina