Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006

Kazalo

Št. 30/06 Ob-4908/06 , Stran 1376
Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije v skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih, objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto inšpektor (m/ž) v Območni enoti Koper. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu inšpektor III. Naloge: – opravljanje inšpekcijskega nadzorstva. Posebni pogoji za opravljanje del: – najmanj visoka strokovna izobrazba zdravstvene ali naravoslovne smeri, – najmanj pet let delovnih izkušenj, – državni izpit iz javne uprave, – strokovni izpit za inšpektorja, – višja raven znanja italijanskega jezika. Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave oziroma strokovnega izpita za inšpektorja, ju mora opraviti v letu dni od imenovanja. Poleg navedenih pogojev mora kandidat izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih ureja Zakon o delovnih razmerjih ter drugi odstavek 88. člena Zakona o javnih uslužbencih. Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Kraj opravljanja dela je Koper, Trg Brolo 4. Kandidati morajo predložiti naslednja dokazila: – fotokopijo dokazila o pridobljeni izobrazbi, – fotokopijo potrdila o državljanstvu, – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba, – fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, – pisno izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – pisno izjavo, da ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee, – fotokopijo potrdila o znanju italijanskega jezika. Izbrani kandidat bo moral predložiti: – potrdilo o nekaznovanosti (izda ga Ministrstvo za pravosodje) in – potrdilo, da ni v kazenskem postopku (izda ga krajevno pristojno sodišče). Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev, kratkim življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj v 8 dneh po objavi javnega natečaja na naslov: Zdravstveni inšpektorat RS, Parmova 33, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici z oznako »za javni natečaj«, navedbo delovnega mesta oziroma na elektronski naslov: gp.zirs@gov.si. Nepopolne in prepozne prijave v izbirnem postopku ne bodo upoštevane. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja dobite po tel. 01/280-38-09. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 15 dneh po končanem izbirnem postopku.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti