Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006

Kazalo

Št. 1101-5/2006/1 Ob-4869/06 , Stran 1374
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka 109. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/05 – uradno prečiščeno besedilo in 113/05) objavlja minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo dr. Jure Zupan javni natečaj za zaposlitev pripravnika za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave. I. Kraj opravljanja dela: Ljubljana, Trg OF 13. II. Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje: – imeti morajo univerzitetno izobrazbo humanistične smeri; – aktivno morajo obvladati uradni jezik; – biti morajo državljani Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje; – imeti morajo dobro znanje angleškega jezika; – imeti morajo dobro znanje italijanskega ali nemškega jezika. III. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati: – s poznavanjem državne uprave; – z dobrim pisnim in ustnim izražanjem. IV. K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo dokazila o državljanstvu RS; – izjavo kandidata o tem, da ni bil kaznovan zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen v trajanju več kot šest mesecev; – izjavo kandidata o tem, da zoper njega ni sprožen kazenski postopek zaradi prej navedenega kaznivega dejanja; – fotokopijo potrdila o zaključenem dodiplomskem študiju (diploma, pridobljena v RS ali nostrificirana tuja diploma); – življenjepis z dokazili, iz katerih so razvidna znanja za opravljanje dela na razpisanem delovnem mestu, navedena pod točko II. V. Rok in naslov za vlaganje prijav: 8 dni od dneva objave javnega natečaja na naslov: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana, z označbo ˝Javni natečaj za zasedbo delovnega mesta pripravnik˝. VI. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 15 dni od izbire kandidata. O izbiri na razpisano delovno mesto bo izbranemu kandidatu izdan sklep o izbiri, drugim kandidatom pa bo vročen sklep o neizbiri. Z izbranim kandidatom bomo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas 10 mesecev s polnim delovnim časom. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan od 9. do 11. ure na tel. 01/478-47-97 pri Elizabeti Balkovec. V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti