Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006

Kazalo

Ob-4516/06 , Stran 1373
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 in 110/02) Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna objavlja javni razpis za prosto delovno mesto 1. svetovalec za premoženjsko pravne zadeve. Delo na tem delovnem mestu je uradniško delovno mesto in se izvaja v nazivu svetovalec I, svetovalec II. Izbrani kandidat bo imenovan v naziv I ali svetovalec II. Pogoji za opravljanje dela: – najmanj visoka strokovna izobrazba ali univerzitetna izobrazba pravne smeri, – 5 let delovnih izkušenj, – v primeru da ima kandidat univerzitetno izobrazbo se predpisane delovne izkušnje skrajšajo za 1/3, – strokovni izpit iz upravnega postopka (če izbrani kandidat strokovnega izpita nima, ga mora opraviti v treh mesecih po sklenitvi delovnega razmerja), – strokovni izpit iz področja prekrškovnih postopkov (če izbrani kandidat izpita nima, ga mora opraviti v treh mesecih po sklenitvi delovnega razmerja), – državljanstvo Republike Slovenije, – aktivno morajo obvladati uradni jezik, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje, – znanje osnovnih računalniških aplikacij. Pisni prijavi s kratkim življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo potrdila o državljanstvu, – fotokopijo diplome, – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba, – fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, – fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz področja prekrškovnih postopkov, – pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – pisno izjavo kandidata o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje. Delovno razmerje z izbranim kandidatom bo sklenjeno za določen čas za čas nadomeščanja javne uslužbenke na porodniškem dopustu. Delo na prostem delovnem mestu se opravlja na sedežu Občine Postojna, Ljubljanska 4, Postojna. Pisne prijave z dokazili naj kandidati pošljejo v roku 10 dni po objavi javnega natečaja v Uradnem listu RS na naslov Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, s pripisom »javni razpis – delovno mesto – ne odpiraj«. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 30 dni po izbiri. Dodatne informacije: Brigita Kidrič, tel. 05/728-07-53.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti