Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006

Kazalo

Ob-4502/06 , Stran 1372
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, 2/04, 23/05, 62/05, 75/05, 113/05), Mestna občina Kranj objavlja javni natečaj za zaposlitev pripravnika za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave v Oddelku za gospodarske in premoženjske zadeve v Občinski upravi Mestne občine Kranj (m/ž). Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje: – biti morajo univerzitetni diplomirani pravniki; – aktivno morajo obvladati uradni jezik; – biti morajo državljani Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee. K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo diplome; – fotokopijo potrdila o državljanstvu; – potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje; – potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee. Izbrani kandidat bo delo opravljal kot pripravnik za določen čas 10 mesecev v prostorih Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1. Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, in sicer v roku 8 dni od dneva objave. O izbiri bo izdana upravna odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani. Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas 10 mesecev s polnim delovnim časom. Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je odgovorna Tatjana Hudobivnik, v.d. direktorice občinske uprave Mestne občine Kranj, tel. 04/237-31-02.

AAA Zlata odličnost