Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006

Kazalo

Ob-4487/06 , Stran 1372
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 2/04, 23/05, 62/05, 75/05 in 113/05), Mestna občina Kranj objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto svetovalec v Oddelku za družbene javne službe v občinski upravi Mestne občine Kranj (m/ž). Naloge na tem delovnem mestu se lahko opravljajo v nazivih svetovalec I, svetovalec II in svetovalec III. Zahtevani pogoji: – najmanj visoka strokovna izobrazba splošne smeri, – najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj, – državni izpit iz javne uprave, – strokovni izpit iz upravnega postopka, – aktivno znanje uradnega jezika, – državljanstvo Republike Slovenije, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee, – poznavanje dela z osebnim računalnikom. Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja. K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo potrdila o državljanstvu, – fotokopijo potrdila o izobrazbi, – fotokopijo delovne knjižice, iz katere bo razvidna delovna doba, – fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, – potrdilo ali pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, – potrdilo krajevno pristojnega sodišča ali pisno izjavo kandidata o tem, da zoper njega ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee. Z izbranimi kandidati bo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Formalno nepopolne vloge, v skladu s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite v 8 dneh od naslednjega dne po objavi na naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni po opravljeni izbiri. Vse dodatne informacije dobite na tel. 04/23-73-102 pri Tatjani Hudobivnik.

AAA Zlata odličnost