Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006

Kazalo

Ob-4703/06 , Stran 1363
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je izbira organizatorjev zdravstvenih letovanj v organizirani in strokovno vodeni zdravstveni koloniji za otroke, ki so bili večkrat hospitalizirani ali pogosteje bolni. 2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki (predlagatelji) na javni razpis: splošni pogoji za izbiro organizatorja zdravstvenih letovanj so navedeni v razpisni dokumentaciji. 3. Merila za izbiro organizatorja zdravstvenih letovanj: merila za izbiro najprimernejšega organizatorja zdravstvenih letovanj so navedena v razpisni dokumentaciji. 4. Okvirna vrednost sredstev: zavod bo za zdravstveno letovanje zagotovil sredstva v znesku 438,000.000 SIT, kot je navedeno v Sklepu Upravnega odbora o planu zdravstvenega letovanja otrok za leto 2006. 5. Rok za predložitev ponudb in način predložitve: Ponudbe morajo biti naročniku dostavljene osebno ali po pošti na naslov: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, vložišče – soba št. 51, najkasneje v štirinajstih dneh po objavi razpisa v Uradnem listu RS. Prepoznih, nepravilno označenih in nepopolnih ponudb naročnik ne bo upošteval. Na vsakem ovitku ponudbe mora biti napisano: – naslov naročnika, – v levem spodnjem kotu oznaka razpisa, na katerega se ponudba nanaša (javni razpis – Zdravstveno letovanje) in številka Uradnega lista RS, v katerem je bil javni razpis objavljen ter vidno označeno “Ne odpiraj – ponudba”; – na hrbtni strani ovitka mora biti napisan naziv in naslov ponudnika – pošiljatelja, da mu je, v primeru nepravočasno predložene ponudbe le-to mogoče vrniti neodprto. 6. Izid razpisa: ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 30 dneh po izteku roka za predložitev ponudb. 7. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani http://www/zzzs.si ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan med 10. in 12. uro v sobi 235 na Miklošičevi 24, Ljubljana ali na pristojni Območni enoti ZZZS. 8. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po tel. 30-77-436, e-pošta: darja.kusar@zzzs.si, faks: 30-77-424 ali na naslovu Miklošičeva 24, Ljubljana oziroma na pristojni Območni enoti ZZZS.

AAA Zlata odličnost