Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006

Kazalo

Ob-4702/06 , Stran 1362
1. Predmet razpisa Predmet razpisa je izbira organizatorjev obnovitvene rehabilitacije: – za osebe s paraplegijo, – za osebe s paralizo, – za osebe z multiplo sklerozo, – za osebe z mišičnimi in živčno-mišičnimi boleznimi, – za osebe s cerebralno paralizo, – za osebe z najtežjo obliko generalizirane psoriaze, – za otroke z juvenilnim revmatoidnim artritisom, sladkorno boleznijo in fenilketonurijo, – ter za otroke s celiakijo. 2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki (predlagatelji) na javni razpis: splošni pogoji za izbiro organizatorja obnovitvene rehabilitacije so navedeni v razpisni dokumentaciji. 3. Merila za izbiro organizatorja obnovitvene rehabilitacije: merila za izbiro najprimernejšega organizatorja obnovitvene rehabilitacije so navedena v razpisni dokumentaciji. 4. Okvirna vrednost sredstev: zavod bo za obnovitveno rehabilitacijo zagotovil sredstva v znesku 673,988.518 SIT, kot je navedeno v Sklepu Upravnega odbora o planu obnovitvene rehabilitacije za leto 2006. 5. Rok za predložitev ponudb in način predložitve: Ponudbe morajo biti naročniku dostavljene osebno ali po pošti na naslov: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, vložišče – soba št. 51, najkasneje v štirinajstih dneh po objavi v Uradnem listu RS. Prepoznih, nepravilno označenih in nepopolnih ponudb naročnik ne bo upošteval. Na vsakem ovitku ponudbe mora biti napisano: – naslov naročnika, – v levem spodnjem kotu oznaka razpisa, na katerega se ponudba nanaša (javni razpis – obnovitvena rehabilitacija) in številka Uradnega lista RS, v katerem je bil javni razpis objavljen ter vidno označeno “Ne odpiraj – ponudba”; – na hrbtni strani ovitka mora biti napisan naziv in naslov ponudnika – pošiljatelja, da mu je, v primeru nepravočasno predložene ponudbe le-to mogoče vrniti neodprto. 6. Izid razpisa: ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 30 dneh po izteku roka za predložitev ponudb. 7. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani http://www/zzzs.si ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan med 10. in 12. uro v sobi 235 na Miklošičevi 24, Ljubljana. 8. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po tel. 30-77-436, e-pošta: darja.kusar@zzzs.si, faks: 30 77 424 ali na naslovu Miklošičeva 24, Ljubljana.

AAA Zlata odličnost