Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006

Kazalo

Ob-5130/06 , Stran 1350
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška 12, 1000 Ljubljana, objavlja spremembo javnega razpisa za usposabljanje na delovnem mestu in integrirani programi usposabljanja za invalide, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 79 z dne 26. 8. 2005, št. 82 z dne 9. 9. 2005 in št. 93 z dne 21. 10. 2005. V 4. točki javnega razpisa se sedma alinea prvega odstavka nadomesti z besedilom: delodajalci, ki imajo sedež na območjih z nadpovprečno stopnjo brezposelnosti ohranjajo prednost pri izboru, na razpis pa se lahko prijavijo tudi izvajalci iz drugih območij Slovenije. V 5. točki javnega razpisa: merila za izbor, se besedilo pod 3. točko nadomesti z besedilom: maksimalno število točk je skupaj 170. Izbrane bodo vloge, ki bodo ovrednotene z najmanj 110 točkami in bodo na merilu 1 pridobile najmanj 50% točk. V primeru večjega števila ustreznih vlog od razpoložljivih sredstev (na zadnjem odpiranju vlog), bodo izbrane tiste, ki bodo zbrale višje število točk. Kolikor bo kljub temu še vedno večje število vlog z enakim številom točk, bo izbrana tista, ki je prej prispela na javni razpis (po zaprtju prispetja vlog). V 8. točki javnega razpisa: rok za oddajo vlog ter način predložitve vlog, se besedilo tretjega odstavka dopolni z besedilom: četrto odpiranje do 12. ure 17. marca 2006 ali oddane na pošto s poštnim žigom do vključno 17. marca 2006 do 24. ure.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina