Uradni list

Številka 141
Uradni list RS, št. 141/2006 z dne 30. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 141/2006 z dne 30. 12. 2006

Kazalo

6184. Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Žužemberk ter Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Žužemberk, stran 16589.

T e h n i č n i p o p r a v e k
1. V grafičnem delu Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 64/03 z dne 3. 7. 2003) se na listu Žužemberk 28 v sklopu kartografske dokumentacije vriše popravek stavbnega zemljišča na delu parc. št. 1569 k.o. Šmihel pri Žužemberku tako, da upošteva dejansko lokacijo stanovanjske hiše, ki je bila na podlagi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora za območje občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 45/94) razvrščena med posege, ki jih akt legalizacije dopušča s pogojem sanacije.
2. Območje stavbnega zemljišča na delu parc. št. 1569 k.o. Šmihel pri Žužemberku se na enak način popravi tudi v kartografskem delu Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 73/03 z dne 29. 7. 2003).
Št. 032-2754/2006–100
Žužemberk, dne 22. decembra 2006
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.