Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2006 z dne 3. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2006 z dne 3. 11. 2006

Kazalo

4792. Popravek SRS 25 (2006) - Oblike izkaza poslovnega izida za zunanje poslovno poročanje, stran 11647.

Popravek
Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo je na svoji 83. seji dne 16. 10. 2006 sprejel redakcijske popravke SRS 25 (2006) - Oblike izkaza poslovnega izida za zunanje poslovno poročanje, objavljene v Uradnem listu RS, št. 58/06 z dne 6. 6. 2006, kot sledi:
SRS 25.8 se spremeni, tako da se glasi:
»Za postavko 19 iz SRS 25.5 ali postavko 17 iz SRS 25.6 Čisti poslovni izid obračunskega obdobja mora podjetje izkazati še postavke
20 oziroma 18 Preneseni dobiček / Prenesena izguba
21 oziroma 19 Zmanjšanje (sprostitev) kapitalskih rezerv
22 oziroma 20 Zmanjšanje (sprostitev) rezerv iz dobička ločeno po posameznih vrstah teh rezerv
23 oziroma 21 Povečanje (dodatno oblikovanje) rezerv iz dobička ločeno po posameznih vrstah teh rezerv
24 oziroma 22 Bilančni dobiček / Bilančna izguba (kot vsota čistega dobička / čiste izgube in ustreznih postavk 20 oziroma 18, 22 oziroma 20 in 23 oziroma 21).
Namesto v izkazu poslovnega izida lahko podjetje te podatke izkaže v dodatku k izkazom ali v dodatku k izkazu gibanja kapitala.«.
Št. 15/06
Ljubljana, dne 16. oktobra 2006
dr. Ivan Turk l.r.
Predsednik strokovnega sveta
Slovenskega inštituta za revizijo