Uradni list

Številka 141
Uradni list RS, št. 141/2006 z dne 30. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 141/2006 z dne 30. 12. 2006

Kazalo

6165. Pravilnik o obrazcih zahtevkov za uveljavitev ugodnosti iz mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja, stran 16439.

Na podlagi 266. člena ter v zvezi s prvim odstavkom 260. člena in prvim odstavkom 262. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o obrazcih zahtevkov za uveljavitev ugodnosti
iz mednarodnih pogodb o izogibanju
dvojnega obdavčevanja
1. člen
S tem pravilnikom se določa vsebina obrazcev zahtevkov za zmanjšanje ali oprostitev plačila davčnega odtegljaja in zahtevkov za vračilo davčnega odtegljaja iz naslova uveljavljanja ugodnosti iz mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja.
2. člen
Prejemnik dohodka predloži plačniku davka oziroma davčnemu organu zahtevek za zmanjšanje oziroma oprostitev plačila davčnega odtegljaja na obrazcu, ki ga izpolni v skladu z navodilom za izpolnjevanje obrazca, ki je njegov sestavni del, in sicer:
1. Zahtevek za zmanjšanje oziroma oprostitev davka od dividend na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka – na obrazcu, ki je Priloga 1 tega pravilnika in njegov sestavni del,
2. Zahtevek za zmanjšanje oziroma oprostitev davka od obresti na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka – na obrazcu, ki je Priloga 2 tega pravilnika in njegov sestavni del,
3. Zahtevek za zmanjšanje oziroma oprostitev davka od plačil uporabe premoženjskih pravic na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka – na obrazcu, ki je Priloga 3 tega pravilnika in njegov sestavni del,
4. Zahtevek za oprostitev davka od dohodka, ki ga študenti dosegajo v Republiki Sloveniji, na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka – na obrazcu, ki je Priloga 4 tega pravilnika in njegov sestavni del,
5. Zahtevek za oprostitev davka od dohodkov iz zaposlitve (razen pokojnin) na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka – na obrazcu, ki je Priloga 5 tega pravilnika in njegov sestavni del,
6. Zahtevek za oprostitev davka od dohodkov od pokojnin na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka – na obrazcu, ki je Priloga 6 tega pravilnika in njegov tega sestavni del,
7. Zahtevek za oprostitev davka od dohodkov profesorjev in raziskovalcev na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka – na obrazcu, ki je Priloga 7 tega pravilnika in njegov sestavni del,
8. Zahtevek za oprostitev davka od drugih dohodkov na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka – na obrazcu, ki je Priloga 8 tega pravilnika in njegov sestavni del.
3. člen
Prejemnik dohodka predloži davčnemu organu zahtevek za vračilo davčnega odtegljaja na obrazcu, ki ga izpolni v skladu z navodilom za izpolnjevanje obrazca, ki je njegov sestavni del, in sicer:
1. Zahtevek za vračilo davka od dividend na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka – na obrazcu, ki je Priloga 9 tega pravilnika in njegov sestavni del,
2. Zahtevek za vračilo davka od obresti na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka – na obrazcu, ki je Priloga 10 tega pravilnika in njegov sestavni del,
3. Zahtevek za vračilo davka od plačil uporabe premoženjskih pravic na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka – na obrazcu, ki je Priloga 11 tega pravilnika in njegov sestavni del,
4. Zahtevek za vračilo davka od drugih dohodkov na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka – na obrazcu, ki je Priloga 12 tega pravilnika in njegov sestavni del.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2007.
Št. 423-233/2006/4
Ljubljana, dne 22. decembra 2006
EVA 2006-1611-0163
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost