Uradni list

Številka 132
Uradni list RS, št. 132/2006 z dne 15. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 132/2006 z dne 15. 12. 2006

Kazalo

5518. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o uvedbi dajatve za mleko in mlečne proizvode, stran 14588.

Na podlagi 5. člena v povezavi z 20. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o uvedbi dajatve za mleko in mlečne proizvode
1. člen
V Uredbi o uvedbi dajatve za mleko in mlečne proizvode (Uradni list RS, št. 10/05) se v 4. členu za devetim odstavkom dodajo nov deseti, enajsti, dvanajsti, trinajsti in štirinajsti odstavek, ki se glasijo:
»(10) Agencija z odločbo dodeli v kvotnem letu 2006/2007 iz nacionalne rezerve upravičencem dodatno kvoto za oddajo v skupni višini do 33.000.000 kg.
(11) Agencija z odločbo dodeli v kvotnem letu 2006/2007 iz nacionalne rezerve upravičencem dodatno kvoto za neposredno prodajo v skupni višini do 6.000.000 kg.
(12) Upravičenci iz desetega odstavka tega člena so:
– proizvajalci mleka, ki so v kvotnem letu 2005/2006 presegli individualno kvoto za oddajo. Kvota se dodeli v višini razlike med oddajo mleka v kvotnem letu 2005/2006 in individualno kvoto za oddajo na dan 31. 3. 2006;
– proizvajalci mleka, ki so v kvotnem letu 2005/2006 pridobili mlečno kvoto za oddajo s prenosom kvote brez zemlje ali prenosom kvote z zemljo v primeru nakupa kmetijskih zemljišč. Upravičencem se dodeli mlečna kvota za oddajo v višini 30% prenesene kvote za oddajo;
– proizvajalci mleka, ki so v kvotnem letu 2005/2006 izrabili vsaj 75% kvote za oddajo. Upravičencem se proporcionalno razdeli preostanek mlečne kvote za oddajo po dodelitvi upravičencem iz prve in druge alinee tega odstavka.
(13) Upravičenci iz enajstega odstavka tega člena so:
– proizvajalci mleka, ki so v kvotnem letu 2005/2006 presegli individualno kvoto za neposredno prodajo. Kvota se dodeli v višini razlike med neposredno prodajo mleka in mlečnih proizvodov v kvotnem letu 2005/2006 in individualno kvoto za neposredno prodajo mleka na dan 31. 3. 2006;
– proizvajalci mleka, ki so v kvotnem letu 2005/2006 pridobili mlečno kvoto za neposredno prodajo s prenosom kvote brez zemlje ali prenosom kvote z zemljo v primeru nakupa kmetijskih zemljišč. Upravičencem se dodeli mlečna kvota za neposredno prodajo v višini 30% prenesene kvote za neposredno prodajo.
(14) Če je upravičenec iz dvanajstega ali trinajstega odstavka tega člena upravičen do manj kot 50 kg kvote za oddajo ali kvote za neposredno prodajo, mu agencija dodeli 50 kg kvote za oddajo ali neposredno prodajo.«.
2. člen
V točki d) prvega odstavka 11. člena se besedilo »30. aprila« nadomesti z besedilom »15. maja«.
3. člen
V drugem odstavku 14. člena se besedilo »30. aprila« nadomesti z besedilom »15. maja«.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-41/2006/5
Ljubljana, dne 7. decembra 2006
EVA 2006-2311-0192
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost