Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006

Kazalo

5412. Uredba o pristojbinah Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino, stran 14067.

Na podlagi prvega odstavka 9. člena Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo), drugega odstavka 10. člena Zakona o varstvu topografije polprevodniških vezij (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo) in sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o pristojbinah Urada Republike Slovenije
za intelektualno lastnino
1. člen
(višina pristojbin)
Pristojbine za pridobitev in vzdrževanje pravic intelektualne lastnine se plačujejo v eurih. Višina pristojbin je naslednja:
+-----+---------------------------------------------------------------+----+
|1.  |PATENT                             |  |
|   |                                |  |
+-----+---------------------------------------------------------------+----+
|1.1 |Prijavna pristojbina (vključuje vzdrževanje patenta prva tri  |  |
|   |leta)                             | 110|
|   |                                |  |
+-----+---------------------------------------------------------------+----+
|1.2 |Vzdrževanje patenta:                      |  |
|   |                                |  |
+-----+---------------------------------------------------------------+----+
|   |3. leto (samo za evropski patent)               | 30|
|   |                                |  |
+-----+---------------------------------------------------------------+----+
|   |4. leto                            | 34|
|   |                                |  |
+-----+---------------------------------------------------------------+----+
|   |5. leto                            | 42|
|   |                                |  |
+-----+---------------------------------------------------------------+----+
|   |6. leto                            | 50|
|   |                                |  |
+-----+---------------------------------------------------------------+----+
|   |7. leto                            | 60|
|   |                                |  |
+-----+---------------------------------------------------------------+----+
|   |8. leto                            | 70|
|   |                                |  |
+-----+---------------------------------------------------------------+----+
|   |9. leto                            | 80|
|   |                                |  |
+-----+---------------------------------------------------------------+----+
|   |10. leto                            | 110|
|   |                                |  |
+-----+---------------------------------------------------------------+----+
|   |11. leto                            | 154|
|   |                                |  |
+-----+---------------------------------------------------------------+----+
|   |12. leto                            | 200|
|   |                                |  |
+-----+---------------------------------------------------------------+----+
|   |13. leto                            | 234|
|   |                                |  |
+-----+---------------------------------------------------------------+----+
|   |14. leto                            | 274|
|   |                                |  |
+-----+---------------------------------------------------------------+----+
|   |15. leto                            | 310|
|   |                                |  |
+-----+---------------------------------------------------------------+----+
|   |16. leto                            | 390|
|   |                                |  |
+-----+---------------------------------------------------------------+----+
|   |17. leto                            | 510|
|   |                                |  |
+-----+---------------------------------------------------------------+----+
|   |18. leto                            | 654|
|   |                                |  |
+-----+---------------------------------------------------------------+----+
|   |19. leto                            | 870|
|   |                                |  |
+-----+---------------------------------------------------------------+----+
|   |20. leto                            |1100|
|   |                                |  |
+-----+---------------------------------------------------------------+----+
|1.3 |Dodatne zahteve:                        |  |
|   |                                |  |
+-----+---------------------------------------------------------------+----+
|1.3.1|Popravek zahteve za priznanje prednostne pravice        |  |
|   |                                | 30|
+-----+---------------------------------------------------------------+----+
|1.3.2|Vzpostavitev prednostne pravice                | 42|
|   |                                |  |
+-----+---------------------------------------------------------------+----+
|1.3.3|Izdaja ugotovitvene odločbe                  | 85|
|   |                                |  |
+-----+---------------------------------------------------------------+----+
|1.3.4|Pridobitev podatkov ali mnenja za izdajo ugotovitvene odločbe |  |
|   |                                |1091|
+-----+---------------------------------------------------------------+----+
|1.4 |Sporazum o razširitvi evropskih patentov na Slovenijo oziroma |  |
|   |Evropska patentna konvencija                  |  |
|   |                                |  |
+-----+---------------------------------------------------------------+----+
|1.4.1|Objava prevoda                         | 100|
|   |                                |  |
+-----+---------------------------------------------------------------+----+
|1.4.2|Ponovna objava                         | 60|
|   |                                |  |
+-----+---------------------------------------------------------------+----+
|1.4.3|Sprememba evropske prijave v nacionalno            |  |
|   |                                | 110|
+-----+---------------------------------------------------------------+----+
|2.  |DODATNI VARSTVENI CERTIFIKAT                  |  |
|   |                                |  |
+-----+---------------------------------------------------------------+----+
|2.1 |Prijavna pristojbina                      | 420|
|   |                                |  |
+-----+---------------------------------------------------------------+----+
|2.2 |Vzdrževanje certifikata:                    |  |
|   |                                |  |
+-----+---------------------------------------------------------------+----+
|   |1. leto                            |1702|
|   |                                |  |
+-----+---------------------------------------------------------------+----+
|   |2. leto                            |2102|
|   |                                |  |
+-----+---------------------------------------------------------------+----+
|   |3. leto                            |2504|
|   |                                |  |
+-----+---------------------------------------------------------------+----+
|   |4. leto                            |3004|
|   |                                |  |
+-----+---------------------------------------------------------------+----+
|   |5. leto                            |3404|
|   |                                |  |
+-----+---------------------------------------------------------------+----+
|3.  |MODEL                             |  |
|   |                                |  |
+-----+---------------------------------------------------------------+----+
|3.1 |Prijavna pristojbina (vključuje vzdrževanje modela prvih pet  |  |
|   |let)                              |  |
|   |                                |  |
+-----+---------------------------------------------------------------+----+
|3.1.1|za en videz izdelka                      | 80|
|   |                                |  |
+-----+---------------------------------------------------------------+----+
|3.1.2|za vsak dodaten videz izdelka pri prijavi z več videzi     |  |
|   |izdelkov                            | 65|
|   |                                |  |
+-----+---------------------------------------------------------------+----+
|3.2 |Vzdrževanje modela:                      |  |
|   |                                |  |
+-----+---------------------------------------------------------------+----+
|3.2.1|nadaljnjih pet let za posamezen videz izdelka         |  |
|   |                                | 70|
+-----+---------------------------------------------------------------+----+
|3.3 |Model Skupnosti                        |  |
|   |                                |  |
+-----+---------------------------------------------------------------+----+
|3.3.1|Pošiljanje prijave Uradu za usklajevanje na notranjem trgu   |  |
|   |(znamke in modeli) (OHIM)                   | 50|
|   |                                |  |
+-----+---------------------------------------------------------------+----+
|4.  |ZNAMKA                             |  |
|   |                                |  |
+-----+---------------------------------------------------------------+----+
|4.1 |Prijavna pristojbina                      |  |
|   |                                |  |
+-----+---------------------------------------------------------------+----+
|4.1.1|za vključno tri razrede                    | 100|
|   |                                |  |
+-----+---------------------------------------------------------------+----+
|4.1.2|za vsak nadaljnji razred                    | 20|
|   |                                |  |
+-----+---------------------------------------------------------------+----+
|4.1.3|za kolektivno znamko do vključno treh razredov         |  |
|   |                                | 250|
+-----+---------------------------------------------------------------+----+
|4.1.4|za vsak nadaljnji razred                    | 50|
|   |                                |  |
+-----+---------------------------------------------------------------+----+
|4.2 |Pristojbina za registracijo znamke (vključuje vzdrževanje   |  |
|   |znamke prvih 10 let) oziroma za njeno podaljšanje za      |  |
|   |nadaljnjih 10 let:                       |  |
|   |                                |  |
+-----+---------------------------------------------------------------+----+
|4.2.1|za tri razrede                         | 150|
|   |                                |  |
+-----+---------------------------------------------------------------+----+
|4.2.2|za vsak nadaljnji razred                    | 50|
|   |                                |  |
+-----+---------------------------------------------------------------+----+
|4.3 |Dodatne zahteve:                        |  |
|   |                                |  |
+-----+---------------------------------------------------------------+----+
|4.3.1|Popravek klasifikacije (za posamezno blago/storitev)      |  |
|   |                                |  5|
+-----+---------------------------------------------------------------+----+
|4.3.2|Ugovor zoper registracijo                   | 75|
|   |                                |  |
+-----+---------------------------------------------------------------+----+
|4.4 |Mednarodna registracija                    |  |
|   |                                |  |
+-----+---------------------------------------------------------------+----+
|4.4.1|Pristojbina za posredovanje prijave za mednarodno registracijo |  |
|   |                                | 60|
+-----+---------------------------------------------------------------+----+
|4.4.2|Ugovor zoper mednarodno registracijo              | 85|
|   |                                |  |
+-----+---------------------------------------------------------------+----+
|4.5 |Znamka Skupnosti                        |  |
|   |                                |  |
+-----+---------------------------------------------------------------+----+
|4.5.1|Pošiljanje prijave Uradu za usklajevanje na notranjem trgu   |  |
|   |(znamke in modeli) (OHIM)                   | 50|
|   |                                |  |
+-----+---------------------------------------------------------------+----+
|5.  |TOPOGRAFIJA POLPREVODNIŠKIH VEZIJ               |  |
|   |                                |  |
+-----+---------------------------------------------------------------+----+
|5.1 |Pristojbina za registracijo (vključuje prijavo, objavo,    |  |
|   |listino in vzdrževanje)                    | 250|
|   |                                |  |
+-----+---------------------------------------------------------------+----+
|6.  |REGISTER                            |  |
|   |                                |  |
+-----+---------------------------------------------------------------+----+
|6.1 |Vpis posamezne spremembe                    | 40|
|   |                                |  |
+-----+---------------------------------------------------------------+----+
|6.2 |Vpis delnega prenosa pravice                  | 70|
|   |                                |  |
+-----+---------------------------------------------------------------+----+
|7.  |DRUGE PRISTOJBINE                       |  |
|   |                                |  |
+-----+---------------------------------------------------------------+----+
|7.1 |Zahteva za nadaljevanje postopka po zamudi           |  |
|   |                                | 100|
+-----+---------------------------------------------------------------+----+
|7.2 |Zahteva za vrnitev v prejšnje stanje              | 150|
|   |                                |  |
+-----+---------------------------------------------------------------+----+
2. člen
(mednarodne pristojbine za PCT prijave)
Pristojbina za posredovanje mednarodne patentne prijave, vložene pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino na podlagi Pogodbe o sodelovanju na področju patentov (PCT) (Uradni list RS – MP, št. 19/93), Mednarodnemu uradu na WIPO je 91 eurov.
3. člen
(načini plačevanja pristojbin)
(1) Pristojbine iz 1. in 2. člena te uredbe se plačujejo:
– z nakazilom na račun,
– s pisnim nalogom za plačilo iz predhodno vplačanih sredstev na račun (depozit) ali
– z gotovinskim oziroma brezgotovinskim plačilom pri blagajni urada.
(2) Stroške plačevanja z brezgotovinskim plačilom krije plačnik.
(3) Pri blagajni urada se lahko plačajo pristojbine v gotovini v višini do 420 eurov.
(4) Številka računa za plačilo pristojbin iz 1. člena te uredbe, odprtega pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila v Ljubljani, je 01100-1000307004.
(5) Številka računa za plačilo pristojbine iz 2. člena te uredbe, odprtega pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila v Ljubljani, je 01100-6300109972.
4. člen
(datum plačila)
(1) Če se pristojbina plača na račun iz četrtega ali petega odstavka prejšnjega člena, se kot datum plačila pristojbine šteje datum naloga za plačilo pod pogojem, da pride plačilo na račun urada v petih delovnih dneh. Če v tem roku ni priliva na račun urada, se kot datum plačila šteje dejanski datum priliva na račun urada. Plačnik je dolžan uradu dostaviti dokazilo o datumu danega naloga za plačilo.
(2) Če se pristojbina plača s pisnim nalogom iz druge alinee prvega odstavka prejšnjega člena, se kot datum plačila šteje datum prejema naloga za plačilo z depozita oziroma, če ob prejemu naloga na depozitu ni dovolj sredstev, datum priliva manjkajočih sredstev.
(3) Če se pristojbina plača v gotovini ali z brezgotovinskim plačilom pri blagajni urada, se kot datum plačila pristojbine šteje datum plačila pri blagajni urada.
(4) Ne glede na način plačila mora plačnik nedvoumno obvestiti urad o namenu plačila oziroma o številki predmeta, za katerega se plačuje pristojbina, sicer se kot datum plačila šteje datum, ko urad ugotovi, katera pristojbina in za kateri predmet je plačana.
5. člen
(pisna zahteva za odprtje depozita)
(1) Urad na podlagi pisne zahteve, ki se pošlje po redni ali elektronski pošti, odpre depozit. Zahteva za odprtje depozita mora vsebovati:
– navedbo, da se zahteva odprtje depozita,
– številko računa, za katerega se zahteva odprtje depozita,
– podatke o imetniku depozita,
– podatke o pooblaščenih osebah in obsegu pooblastila,
– naslov za komuniciranje (telefon, telefaks, naslov).
(2) Urad obvesti imetnika depozita o odprtju depozita in o številki, pod katero vodi depozit.
6. člen
(vplačevanje na depozit)
Poleg neposrednega vplačila se lahko na depozit s pisnim nalogom prenesejo tudi vsa sredstva, ki jih je imetnik depozita vplačal in do katerih urad ni upravičen.
7. člen
(nalog za plačilo z depozita)
(1) Nalog za plačilo z depozita mora vsebovati:
– navedbo, da se za plačilo uporabijo sredstva z depozita,
– podatke o imetniku depozita in številko depozita,
– predmet, znesek in namen plačila,
– podatke o nalogodajalcu in njegov podpis.
(2) Pisni nalog se pošlje uradu po pošti, telefaksu ali elektronski poti.
8. člen
(depozit)
(1) Urad vodi evidenco prilivov na depozit in plačil z njega ter najmanj enkrat na mesec pošlje imetniku depozita izpis vseh transakcij na depozitu za obdobje od zadnjega poslanega izpiska. Imetnik depozita mora o odkritih nepravilnostih nemudoma obvestiti urad.
(2) Sredstva depozita se ne obrestujejo.
(3) Vodenje depozita je brezplačno.
9. člen
(zaprtje depozita)
Depozit se zapre na pisno zahtevo njegovega imetnika ali po uradni dolžnosti urada. Ob zaprtju se vsa neizkoriščena sredstva vrnejo imetniku depozita.
10. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o pristojbinah Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino (Uradni list RS, št. 65/06).
11. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2007.
Št. 00713-38/2006/5
Ljubljana, dne 30. novembra 2006
EVA 2006-2111-0118
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost