Uradni list

Številka 127
Uradni list RS, št. 127/2006 z dne 7. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 127/2006 z dne 7. 12. 2006

Kazalo

5407. Pravilnik o spremembah Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, stran 14013.

Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo, 69/05 – odl. US in 21/06 – odl. US) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o metodologiji
za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev
1. člen
V Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06) se v 29. členu besedilo »drugega odstavka 25. člena« nadomesti z besedilom »prvega odstavka 25. člena«.
2. člen
46. člen se spremeni tako, da se glasi:
»46. člen
Ministrstvo, pristojno za socialno varstvo, do izdaje sklepa iz 29. člena tega pravilnika izdela podrobnejša navodila kot tehnični pripomoček za izvajanje metodologije po tem pravilniku.«.
3. člen
Za 46. členom se doda nov 46.a člen, ki se glasi:
»46.a člen
Do uveljavitve standardov stroškov iz 29. člena tega pravilnika za leto 2007 se cene oskrbe I za izvajalce storitev institucionalnega varstva oseb, starejših od 65 let, ki v tem obdobju začnejo z izvajanjem storitve, oblikujejo tako, da se standardi stroškov dela ter stroškov in odhodkov oskrbe določijo največ v naslednji višini:
– povprečni kvalifikacijski količnik za število zaposlenih, potrebnih za opravljanje storitve oskrbe I, v skladu s predpisanimi standardi in normativi socialno varstvenih storitev: 3,15
– povprečni kvalifikacijski količnik za vodilni oziroma vodstveni kader za oskrbo (1 vodilni oziroma vodstveni na 180 oskrbovalcev): 0,07
– drugi stroški dela: 42.823,60 SIT mesečno na zaposlenega
– standard stroškov in odhodkov oskrbe: 1,123 SIT dnevno oziroma 34.167,90 SIT povprečno mesečno na oskrbovanca.
Višina plač se določi na podlagi veljavne izhodiščne plače za negospodarske dejavnosti za I tarifni razred, ki znaša 55.536,00 SIT.«.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01203-57/2005-7
Ljubljana, dne 29. novembra 2006
EVA 2006-2611-0092
mag. Janez Drobnič l.r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti