Uradni list

Številka 127
Uradni list RS, št. 127/2006 z dne 7. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 127/2006 z dne 7. 12. 2006

Kazalo

5406. Ugotovitev Občinske volilne komisije Občine Zagorje ob Savi, da je mandat člana občinskega sveta prešel na naslednjega kandidata, stran 14013.

Na podlagi ugotovitvenega sklepa Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi, št. 900-55/2006 z dne 20. 11. 2006, s katerim je ugotovil, da so zaradi nezdružljivosti opravljanja funkcije člana občinskega sveta in župana in podane pisne izjave župana Matjaža Švagana, da sprejema mandat župana Občine Zagorje ob Savi, nastali razlogi za prenehanje mandata članu občinskega sveta Matjažu Švaganu, stanujočemu na Izlakah, Izlake 19, članu občinskega sveta z liste Liberalne demokracije Slovenije, je Občinska volilna komisija Občine Zagorje ob Savi na podlagi 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – ZLV – UPB 2 in 70/06 – odločba US)
U G O T O V I L A,
da je mandat člana Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi prešel na naslednjega kandidata z liste kandidatov Liberalne demokracije Slovenije.
Nova članica občinskega sveta občine Zagorje ob Savi je ANICA ULE MAČEK, roj. 17. 7. 1954, stanujoča Trboveljska cesta 7, Zagorje ob Savi.
Kandidatka je dne 4. 12. 2006 podala izjavo, da sprejema mandat.
Št. 040-3/2006
Zagorje ob Savi, dne 4. decembra 2006
Občinska volilna komisija Zagorje ob Savi
Zagorje ob Savi, C. 9. avgusta 5
Predsednik občinske volilne komisije
Sašo Ostrožnik l.r.