Uradni list

Številka 127
Uradni list RS, št. 127/2006 z dne 7. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 127/2006 z dne 7. 12. 2006

Kazalo

5404. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Podčetrtek za leto 2007, stran 14012.

Na podlagi 31. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) ter 32. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 66/06 in 92/06) je župan Občine Podčetrtek sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe Občine Podčetrtek za leto 2007
1. člen
Potrebe porabnikov sredstev javne porabe v občini Podčetrtek se v letu 2007, od 1. 1 do 31. 3. 2007, začasno financirajo po tem sklepu.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se financiranje funkcij občine ter njenih nalog ter drugih s predpisi določenih namenov nadaljuje na podlagi proračuna za leto 2006.
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2006.
3. člen
Prihodki in odhodki občinskega proračuna, doseženi v obdobju začasnega financiranja, so sestavni del proračuna Občine Podčetrtek za leto 2007.
4. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje izvajanje investicij, ki so bile vključene v proračun leta 2006.
5. člen
Obdobje začasnega financiranja po tem sklepu traja od 1. 1. 2007 do 31. 3. 2007 oziroma do sprejema Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2007.
O odločitvi o začasnem financiranju Občine Podčetrtek za leto 2007 župan obvesti občinski svet in nadzorni odbor.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2007.
Št. 030-0010/2006
Podčetrtek, dne 4. decembra 2006
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.