Uradni list

Številka 127
Uradni list RS, št. 127/2006 z dne 7. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 127/2006 z dne 7. 12. 2006

Kazalo

5399. Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta za del območja Bedink P1-S9-S1 v Pivki, stran 14002.

Na podlagi 12., 31. in 77. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.), 22. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02 in 108/03 – odl. US) ter 30. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 23/99, 52/01, 76/02, 110/05) je župan Občine Pivka sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta za del območja Bedink P1-S9-S1 v Pivki
1. člen
Javno se razgrne predlog občinskega lokacijskega načrta za del območja Bedink P1-S9-S1 v Pivki, s katerim se umešča v prostor dom za starejše. Projekt je v novembru 2006 izdelalo podjetje Zup d.o.o., iz Kranja, pod številko 06/06-MA.
2. člen
Predlog se razgrne v prostorih Občine Pivka, Kolodvorska cesta 5. Javna razgrnitev bo trajala 30 dni, in sicer od 18. decembra 2006 do 18. januarja 2007. Ogled razgrnjenega predloga je možen v delovnem času občinske uprave.
V času javne razgrnitve predloga bo organizirana javna obravnava v sejni sobi Občine Pivka, Kolodvorska cesta 5, I. nadstropje, in sicer v torek 9. januarja 2007 ob 17. uri. Javnost bo o tem obveščena na krajevno običajen način.
3. člen
V času javne razgrnitve lahko k predlogu lokacijskega načrta dajo pisne pripombe vse pravne ali fizične osebe, oziroma vsi zainteresirani ali prizadeti. Le-te se lahko vpišejo v knjigo pripomb na razgrnitvenem mestu oziroma naslovijo pripombe na Občino Pivka.
4. člen
Ta sklep velja z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 3505-1/06
Pivka, dne 24. novembra 2006
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.