Uradni list

Številka 127
Uradni list RS, št. 127/2006 z dne 7. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 127/2006 z dne 7. 12. 2006

Kazalo

5398. Odredba o določitvi javnih parkirnih površin v Občini Mirna Peč, stran 14002.

Na podlagi 8. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Mirna Peč (Uradni list RS, št. 12/06) in 29. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99, 52/01 in 40/03) je župan Občine Mirna Peč sprejel
O D R E D B O
o določitvi javnih parkirnih površin
v Občini Mirna Peč
1. člen
S to odredbo se določajo javne parkirne površine in čas trajanja parkiranja v Občini Mirna Peč (v nadaljevanju: občina).
2. člen
(1) Javne parkirne površine v občini so območja dolgotrajnega parkiranja (bela cona).
(2) Med javne parkirne površine sodijo tudi parkirne površine, ki jih za potrebe javnega parkiranja s posebno pogodbo občini prenesejo lastniki teh površin. V pogodbi se določi režim parkiranja.
(3) Za uporabo parkirnih površin, določenih v tej odredbi, se ne plačuje parkirnina.
3. člen
Območje dolgotrajnega parkiranja (bela cona) je:
– označena parkirna mesta na Trgu 2 pred kulturnim domom v Mirni Peči.
4. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 224-2/2006-1
Mirna Peč, dne 20. februarja 2006
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l.r.