Uradni list

Številka 127
Uradni list RS, št. 127/2006 z dne 7. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 127/2006 z dne 7. 12. 2006

Kazalo

5396. Ugotovitev, da je mandat članice Občinskega sveta Občine Majšperk prešel na naslednjega kandidata, stran 14001.

Glede na Statut Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99, 72/03), s katerim je ugotovil, da je Darinki FAKIN prenehal mandat članice Občinskega sveta Občine Majšperk na podlagi 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US, 74/98, 59/99 – odločba US, 70/00, 100/00 sklep US in 51/02), je Občinska volilna komisija na 12. redni seji dne 20. novembra 2006 na podlagi 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 22/06)
u g o t o v i l a,
da je mandat članice Občinskega sveta Občine Majšperk prešel na naslednjega kandidata po vrstnem redu dobljenega deleža glasov v skupnem številu glasov v volilni enoti ena z listo kandidatov SLS – Slovenska ljudska stranka za volitve članov Občinskega sveta Občine Majšperk.
To je Franc Križanec, roj. 4. 10. 1940, stanujoč Sestrže 26, pošta Majšperk.
Kandidat je dne 20. 11. 2006 podal izjavo, da sprejema mandat.
Št. 041-25/2006 (OVK)
Majšperk, dne 20. novembra 2006
Predsednica
OVK Majšperk
Jerneja Kokol l.r.
 
Člani OVK Majšperk:
Milan Jager l.r.
Andrej Vrabič l.r.
Branka Leskovar l.r.