Uradni list

Številka 127
Uradni list RS, št. 127/2006 z dne 7. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 127/2006 z dne 7. 12. 2006

Kazalo

5392. Sklep o začasnem financiranju proračuna Občine Ig v letu 2007, stran 14000.

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in dopolnitve) župan Občine Ig sprejema
S K L E P
o začasnem financiranju proračuna
Občine Ig v letu 2007
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Ig za leto 2007 se javna poraba Občine Ig začasno nadaljuje na podlagi proračuna Občine Ig za leto 2006 in za iste programe kot v letu 2006.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabljati sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2006, razen sredstev za naloge, opredeljene z zakonskimi predpisi, ki se uporabljajo v višini, določeni z zakonom.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje izvajanje in financiranje investicij, ki so bile sprejete v proračunu za leto 2006.
4. člen
Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa lahko traja največ tri mesece. Obdobje začasnega financiranja se lahko podaljša v skladu z Zakonom o javnih financah.
5. člen
Prihodki in odhodki ter njihova razporeditev v času začasnega financiranja so sestavni del proračuna Občine Ig za leto 2007.
6. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2007 dalje.
Št. 00701/001/2006
Ig, dne 1. decembra 2006
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.