Uradni list

Številka 127
Uradni list RS, št. 127/2006 z dne 7. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 127/2006 z dne 7. 12. 2006

Kazalo

5389. Ugotovitev o prehodu mandata članice občinskega sveta na naslednjega kandidata z liste, stran 13999.

Na podlagi ugotovitvenega sklepa Občinskega sveta Občine Dravograd z dne 23. 11. 2006, da je članici Občinskega sveta Marijani Cigala prenehal mandat na podlagi prvega odstavka 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05, ZLS-UPB1), je Občinska volilna komisija Občine Dravograd na 9. seji dne 30. 11. 2006 na podlagi 18. člena in prvega odstavka 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – ZLV-UPB in 70/06 – odl. US)
u g o t o v i l a,
da je mandat članice občinskega sveta prešel na naslednjega kandidata z liste SLS – Slovenske ljudske stranke, za volitve članov v Občinski svet Občine Dravograd.
Ta kandidat je Zvonko Vajde, roj. 9. 2. 1949, stanujoč Bukovska vas 9 a, 2373 Šentjanž pri Dravogradu.
Kandidat je dne 30. 11. 2006 podal pisno izjavo, da sprejme mandat.
Št. 041-2/2006
Dravograd, dne 30. novembra 2006
Predsednik
Občinske volilne komisije
Občine Dravograd
Aleš Horvatič, univ. dipl. prav., l.r.