Uradni list

Številka 127
Uradni list RS, št. 127/2006 z dne 7. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 127/2006 z dne 7. 12. 2006

Kazalo

5386. Sklep o imenovanju podžupanje Občine Brežice, stran 13996.

Na podlagi prvega odstavka 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS – UPB1, Uradni list RS, št. 100/05) je župan Občine Brežice dne 29. 11. 2006 sprejel
S K L E P
o imenovanju podžupanje Občine Brežice
1. člen
Za podžupanjo Občine Brežice imenujem Patricio Čular, roj. 21. 1. 1973, stanujočo Trg izgnancev 8, 8250 Brežice.
2. člen
Podžupanja bo pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere jo župan pooblasti.
3. člen
Podžupanja nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupanja tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste njegove naloge, za katere jo župan pooblasti.
4. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 12. 2006 dalje.
Šifra: 108-2/2006
Brežice, dne 29. novembra 2006
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.