Uradni list

Številka 127
Uradni list RS, št. 127/2006 z dne 7. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 127/2006 z dne 7. 12. 2006

Kazalo

5385. Sklep o vsebini in obliki diplome Visoke komercialne šole Celje, stran 13993.

Na podlagi prvega odstavka 32.a člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04 – UPB2) je Senat Visoke komercialne šole Celje na 15. seji dne 30. 11. 2006 določil
V S E B I N O I N O B L I K O D I P L O M E
Visoke komercialne šole Celje
Na podlagi sklepa Senata Visoke komercialne šole Celje in prvega odstavka 32.a člena Zakona o visokem šolstvu Visoka komercialna šola Celje objavlja vsebino in obliko diplome, ki jo izdaja Visoka komercialna šola Celje in je javna listina. Diplomo dobi študent, ki opravi vse obveznosti po študijskem programu za pridobitev javno veljavne izobrazbe.
Visoka komercialna šola Celje izdaja diplomo o pridobljeni javno veljavni visoki strokovni izobrazbi.
Diploma se izdaja na specialno obarvanem papirju, zaščitenem z zaporedno številko. Na papirju dimenzij 210 mm x 297 mm je v sredini zgornjega dela kot slepi žig odtisnjen znak Visoke komercialne šole Celje, desno od znaka je z običajnim tiskarskim odtisom odtisnjeno ime šole, v isti vrsti levo in desno od znaka pa so s toplotnim tiskom odtisnjene črke znaka Visoke komercialne šole Celje.
Diploma o pridobljeni dodiplomski visokošolski strokovni izobrazbi vsebuje ime in priimek kandidata, datum in kraj njegovega rojstva, ime študijskega programa, strokovni naslov, ki ga študent pridobi z zaključenim študijem ter datum zaključka študija. Diploma ima zaporedno številko, kraj in datum izdaje, pečat Visoke komercialne šole Celje ter podpisa direktorja in dekana.
Ime in priimek kandidata, datum in kraj njegovega rojstva, datum zaključka študija, številka in datum diplome so napisani ročno, ostali podatki so odtisnjeni.
Vzorec diplome o visoki strokovni izobrazbi, ločeno za ženske in za moške, je objavljen v prilogi.
Visoka komercialna šola Celje
Jože Geršak, univ. dipl. ing., l.r.
Direktor