Uradni list

Številka 127
Uradni list RS, št. 127/2006 z dne 7. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 127/2006 z dne 7. 12. 2006

Kazalo

5377. Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila o razporejanju in pošiljanju obsojencev na prestajanje kazni zapora v zavode za prestajanje kazni zapora, stran 13985.

Na podlagi prvega odstavka 207. člena Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št.110/06 – uradno prečiščeno besedilo) in drugega odstavka 43. člena Zakona o zaščiti prič (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za pravosodje
N A V O D I L O
o spremembah in dopolnitvah
Navodila o razporejanju in pošiljanju obsojencev na prestajanje kazni zapora v zavode
za prestajanje kazni zapora
1. člen
V 3. členu Navodila o razporejanju in pošiljanju obsojencev na prestajanje kazni zapora v zavode za prestajanje kazni zapora (Uradni list RS, št. 78/00, 44/03 in 86/04) se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Okrožno sodišče pošlje obsojenca ali obsojenko, ki je zaščitena oseba po zakonu, ki ureja zaščito prič (v nadaljnjem besedilu: zaščitena oseba), na prestajanje kazni zapora ali mladoletniškega zapora tako, da pozove na prestajanje kazni zapora ali mladoletniškega zapora prek enote, pristojne za zaščito ogroženih oseb. Enota, pristojna za zaščito ogroženih oseb, v sodelovanju z upravo poskrbi, da tak obsojenec nastopi kazen zapora ali mladoletniškega zapora v zavodu, ki ima ustrezne pogoje za zagotovitev njegove varnosti.«
2. člen
V 4. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Zaščitene osebe pošiljajo okrožna sodišča na prestajanje kazni zapora v skladu z določbo drugega odstavka prejšnjega člena.«
KONČNA DOLOČBA
3. člen
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-326/2006
Ljubljana, dne 27. novembra 2006
EVA 2006-2011-0021
dr. Lovro Šturm l.r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost