Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2006 z dne 30. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2006 z dne 30. 11. 2006

Kazalo

5285. Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina, stran 13112.

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo), 10. člena Akta o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov za prenosno omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 131/04), drugega odstavka 9. člena Akta o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 131/04 in 132/04 – popr.) ter soglasja Javne agencije RS za energijo št. 21-05/P1, P2/AE-s/15, z dne 10. 11. 2006, Geoplin plinovodi d.o.o., kot izvajalec dejavnosti sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina, izdaja
A K T
o spremembi Akta o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina
1. člen
V Aktu o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 117/05, 10/06, 45/06, 68/06, 90/06, 100/06 in 111/06) se točka d) v 2. členu spremeni tako, da se glasi:
»d) cena zemeljskega plina za lastno rabo, izravnavo količinskih odstopanj in posebnih sistemskih storitev (C(B)): 60,150 SIT/Sm3.«.
2. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. decembra 2006.
Št. 07/2006
Ljubljana, dne 10. novembra 2006
EVA 2006-2111-0121
Geoplin plinovodi d.o.o.
Direktor
Marjan Eberlinc l.r.

AAA Zlata odličnost