Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2006 z dne 3. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2006 z dne 3. 11. 2006

Kazalo

4733. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob reki Dravi v Občini Dravograd, stran 11557.

Na podlagi četrtega odstavka 14. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A in 41/04 – ZVO-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob reki Dravi
v Občini Dravograd
1. člen
Ta uredba določa zunanjo mejo priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah na levem bregu reke Drave v Občini Dravograd.
2. člen
(1) Zunanja meja priobalnega zemljišča na levem bregu reke Drave poteka po zemljiščih, parc. št. 1056/2, 1056/3 in 1058, k.o. Dravograd.
(2) Zunanja meja priobalnega zemljišča na levem bregu reke Drave poteka po zemljiščih iz prejšnjega odstavka in je določena s točkami državnega koordinatnega sistema iz Priloge 1, ki je sestavni del te uredbe.
3. člen
Podatek o širini in zunanji meji priobalnega zemljišča iz prejšnjega člena se vnese kot podatek v zemljiški kataster oziroma v evidenco pravnih režimov v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin, državne meje in prostorskih enot.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-85/2006/5
Ljubljana, dne 19. oktobra 2006
EVA 2006-2511-0200
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
  Priloga 1
 
  Koordinate točk, ki določajo zunanjo mejo priobalnega zemljišča na
nekaterih zemljiških parcelah na levem bregu reke Drave v Občini Dravograd:

              
+-----+---------+---------+
|Točka|  Y  |  X  |
|   |     |     |
+-----+---------+---------+
| 1 |502688,67|160859,43|
|   |     |     |
+-----+---------+---------+
| 2 |502695,00|160870,00|
|   |     |     |
+-----+---------+---------+
| 3 |502703,64|160881,78|
|   |     |     |
+-----+---------+---------+
| 4 |502706,11|160885,55|
|   |     |     |
+-----+---------+---------+
| 5 |502713,00|160881,16|
|   |     |     |
+-----+---------+---------+
| 6 |502741,20|160925,45|
|   |     |     |
+-----+---------+---------+
| 7 |502738,00|160927,49|
|   |     |     |
+-----+---------+---------+
| 8 |502741,36|160932,83|
|   |     |     |
+-----+---------+---------+
| 9 |502742,79|160935,11|
|   |     |     |
+-----+---------+---------+

AAA Zlata odličnost