Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2006 z dne 13. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2006 z dne 13. 10. 2006

Kazalo

4580. Pravilnik o nošenju policijske uniforme in orožja, stran 10815.

Na podlagi prvega odstavka 31. člena in na podlagi 32. člena Zakona o policiji (Uradni list RS, št. 3/06 – uradno prečiščeno besedilo in 78/06) minister za notranje zadeve izdaja
P R A V I L N I K
o nošenju policijske uniforme in orožja
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik ureja nošenje policijske uniforme in njenih sestavnih delov (oznake in simboli Policije na uniformi in dopolnilni deli uniforme), osebno urejenost ter nošenje orožja in posebne opreme policistov in policistk (v nadaljnjem besedilu: policisti) v uniformi.
II. NOŠENJE UNIFORME
2. člen
Policijsko uniformo in njene sestavne dele policisti lahko nosijo le v skladu z njihovim namenom.
3. člen
Policijsko uniformo in njene sestavne dele poleg policistov, za katere je tako določeno v aktu, ki ureja organizacijo in sistemizacijo, nosijo tudi policisti v Posebni policijski enoti, kandidati za policiste, policisti na šolanju v Višji policijski šoli, policisti, ki opravljajo naloge v tujini, pomožni policisti, vrhunski športniki, zaposleni v Policiji, drugi policisti pa, če tako odredi minister za notranje zadeve.
4. člen
Direktorji policijskih uprav odredijo, kdaj policisti v enotah na njihovem območju nosijo poletno ali zimsko uniformo.
Vodje drugih policijskih enot odredijo, kdaj policisti njihove enote nosijo druge vrste ali posamezne dele uniforme.
Če je potrebno zagotoviti enotno urejenost in opremljenost policistov na določenem območju in v določenem času, o primerih iz prejšnjih odstavkov odloči generalni direktor Policije, direktor policijske uprave ali komandir policijske postaje.
5. člen
Uniformirani policisti se lahko poročijo v slovesni uniformi.
Upokojeni policisti lahko nosijo slovesno uniformo na prireditvah, ki so povezane z delom ali promocijo Policije, ter na pogrebih policistov.
Umrlega policista, ki je imel slovesno uniformo, je dovoljeno v njej tudi pokopati.
III. OSEBNA UREJENOST
6. člen
Policisti morajo nositi predpisano, urejeno, čisto, zlikano in nepoškodovano uniformo.
Pri opravljanju nalog morajo nositi tudi predpisano kapo, čepico ali klobuk, ki mora biti na glavi vodoravno. Ščitnik pokrivala ne sme zakrivati obrvi.
Pokrivala niso dolžni nositi pri opravljanju dela v policijskih objektih in v vozilih.
7. člen
Policisti se morajo vesti dostojno in biti osebno urejeni.
Policisti morajo imeti lase kratko pristrižene in počesane. Pri pokončni drži glave lasje zadaj ne smejo segati čez vrh ovratnika in ne smejo ovirati nošenja predpisanega pokrivala.
Policistke morajo imeti lase počesane, postrižene do ramen ali spete tako, da ne segajo čez rob ovratnika.
Zalizce morajo imeti pristrižene in oblikovane pravokotno, segati pa smejo največ do sredine ušes.
Policisti lahko lase obarvajo z barvami naravnega videza brez izstopajočih pramenov.
Policisti lahko nosijo lasni vložek ali lasuljo, ki pa mora ustrezati prej predpisanim standardom.
8. člen
Policisti morajo imeti brke pristrižene in urejene. Dlake ne smejo segati čez zgornjo ustnico. Ob kotičku ustnic ne smejo segati pod spodnjo ustnico, v stran pa največ 1 cm. Po ostalem delu obraza morajo biti policisti gladko obriti.
Brado morajo imeti urejeno in dnevno negovano tako, da so robovi in ostali del obraza gladko obriti. Dlake brade ne smejo biti krajše od 5 mm in ne daljše od 20 mm. Oblika brade mora biti klasična in ne sme kvariti videza uniforme.
9. člen
Policisti ne smejo nositi nakita (uhanov, zapestnic, prstanov z dragimi kamni) ali drugih okraskov, ki bi jih lahko ovirali pri delu ali bi lahko z njimi poškodovali sebe ali osebo v postopku.
Policisti na vidnem mestu ne smejo nositi tetoviranih znakov ali slik.
10. člen
Vodje policijskih enot, v njihovi odsotnosti pa tisti, ki jih zamenjujejo, so dolžni skrbeti, da so policisti v uniformi med delom oblečeni in opremljeni po predpisih in osebno urejeni tako, da ne kvarijo videza uniforme.
Če oseba iz prejšnjega odstavka oceni, da policist ni ustrezno oblečen, opremljen ali urejen, mu ne sme dovoliti opravljanja policijskih nalog, dokler policist pomanjkljivosti ali nepravilnosti ne odpravi.
III. NOŠENJE OROŽJA IN POSEBNE OPREME
11. člen
Policisti so za opravljanje nalog oboroženi s predpisano službeno pištolo. Drugo orožje in posebno opremo za izvajanje nalog pa določi vodja policijske enote glede na operativne potrebe in varnostne razmere.
12. člen
Policisti orožje in posebno opremo nosijo tako, kot je predpisano v posebnih aktih in navodilih proizvajalcev.
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
13. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o nošenju policijske uniforme (Uradni list RS, št. 86/02).
14. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-15/2006/55 (21-07)
Ljubljana, dne 10. oktobra 2006
EVA 2005-1711-0069
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve