Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2006 z dne 13. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2006 z dne 13. 10. 2006

Kazalo

4569. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi, stran 10792.

Občinski svet Občine Polzela je na podlagi 16. člena Statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 34/99) na 2. korespondenčni seji dne 9. 10. 2006 sprejel naslednji
S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi za nepremičnino:
– s parcelno številko 246/268 – pot v izmeri 289 m2, vl. št. 166 k. o. Polzela.
2. člen
Nepremičnina navedena v 1. točki tega sklepa preneha imeti značaj zemljišča v splošni rabi in postane s tem sklepom last Občine Polzela.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-12/2006
Polzela, dne 9. oktobra 2006
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar l.r.