Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2006 z dne 13. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2006 z dne 13. 10. 2006

Kazalo

4546. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za proračunski leti 2005 in 2006, stran 10738.

Na podlagi 5. in 7. ter v zvezi s 126. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z 2. členom Uredbe o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2005 in 2006 (Uradni list RS, št. 45/04, 10/05, 72/05, 34/06, 43/06, 79/06 in 83/06) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja
za proračunski leti 2005 in 2006
1. člen
V Odloku o višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za proračunski leti 2005 in 2006 (Uradni list RS, št. 45/05, 69/05, 11/06 in 55/06) se v 5. točki 2. člena točka b) spremeni tako, da se glasi:
»b) za leto 2006 do višine 843.032.449 tolarjev:
– za realizacijo javnega razpisa pomoč za nadomestilo škode v letu 2006 do 30.000.000 tolarjev,
– za realizacijo dvoletnega javnega razpisa pomoč mladim kmetom za prevzem kmetij iz leta 2005 do 335.160.000 tolarjev,
– za realizacijo dvoletnega javnega razpisa pomoč mladim kmetom za prevzem kmetij v letu 2006 do 466.340.000 tolarjev,
– za izplačilo pozitivno rešenih pritožb oziroma pozitivno rešenih vlog, obravnavanih v ponovnem postopku iz naslova preteklih javnih razpisov kmetijske strukturne politike, v letu 2006 do 11.532.449 tolarjev;«.
V 5. točki 2. člena se za točko b) doda nova točka c), ki se glasi:
»c) za realizacijo dvoletnega javnega razpisa pomoč mladim kmetom za prevzem kmetij iz leta 2006 do 52.682.000 tolarjev.«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-36/2006/9
Ljubljana, dne 5. oktobra 2006
EVA 2006-2311-0164
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik