Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2006 z dne 13. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2006 z dne 13. 10. 2006

Kazalo

4543. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, stran 10737.

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena, drugega odstavka 19. člena in petega odstavka 20. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD in 66/06 – odl. US) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
1. člen
V Uredbi o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06) se v 19. členu v tretjem odstavku in v četrtem odstavku v prvi alinei 2. točke besedilo »6. točke drugega odstavka« nadomesti z besedilom »drugega odstavka 7. točke«.
2. člen
V 25. členu se v drugem odstavku za besedilom »2.1« doda besedilo »in točke 3.1«.
3. člen
V 53. členu se v prvem odstavku v četrti alinei črta besedilo »prvega odstavka«, v trinajsti alinei pa se beseda »tretjega« nadomesti z besedo »prvega«.
V drugem odstavku se za prvo alineo doda nova druga alinea, ki se glasi:
»– 7. člena,«; v dosedanji tretji alinei se črta besedilo »prvega odstavka« in v dosedanji dvanajsti alinei se beseda »tretjega« nadomesti z besedo »prvega«.
V tretjem odstavku se v četrti alinei črta besedilo »drugega odstavka« in v petnajsti alinei beseda «tretjega« nadomesti z besedo »prvega«.
V četrtem odstavku se v drugi alinei črta besedilo »tretjega odstavka« in v enajsti alinei beseda »tretjega« nadomesti z besedo »prvega«.
V osmem odstavku se črta prva alinea.
V devetem in desetem odstavku se v šesti alinei beseda »tretjega« nadomesti z besedo »prvega«.
4. člen
V 54. členu se v prvem odstavku za besedilom »v skladu s 15.« doda besedilo »in 20.«.
5. člen
V 58. členu se besedilo »8. in 9.« nadomesti z besedilom »8., 9. in 10.«.
6. člen
V Prilogi 1 se v 2. točki besedilo »2.1 embalaža niso:« nadomesti z besedilom »2.2 embalaža niso:«.
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-81/2006/5
Ljubljana, dne 5. oktobra 2006
EVA 2006-2511-0199
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti