Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2006 z dne 13. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2006 z dne 13. 10. 2006

Kazalo

4542. Uredba o spremembi Uredbe o lokacijskem načrtu za primorski krak avtoceste na odseku hitre ceste Vipava–Selo, stran 10736.

Na podlagi prvega odstavka 46. člena v zvezi s 170. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi Uredbe o lokacijskem načrtu za primorski krak avtoceste na odseku hitre ceste Vipava–Selo
1. člen
V Uredbi o lokacijskem načrtu za primorski krak avtoceste na odseku hitre ceste Vipava–Selo (Uradni list RS, št. 46/96 in 110/02 – ZUreP-1) se prvi odstavek 21. člena spremeni tako, da se glasi:
»Zaradi gradnje hitre ceste je treba odstraniti naslednje stanovanjske objekte:
– stanovanjski objekt Dolga Poljana številka 1, drvarnico in tri vrtne lope na zemljiščih parc. št. *239, 1366, k.o. Budanje,
– stanovanjsko hišo Cesta številka 32 z gospodarskim poslopjem na zemljiščih parc. št. 1512, 1513, k.o. Vipavski Križ,
– stanovanjsko hišo Cesta številka 98, gospodarsko poslopje in nadstrešek na zemljiščih parc. št. *151, 1832/1, k.o. Vipavski Križ,
– stanovanjsko hišo Cesta številka 97 s hlevom in prizidano garažo na zemljišču parc. št. *143, k.o. Vipavski Križ,
– stanovanjsko hišo Cesta številka 99 s prizidano garažo na zemljiščih parc. št. *145, *146, *148, *149, k.o. Vipavski Križ,
– opuščeno transformatorsko postajo na zemljišču parc. št. *282, k.o. Budanje in
– objekt avtobusne postaje za Dolgo Poljano na zemljišču parc. št. 881/1, k.o. Šturje.«.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-79/2006/6
Ljubljana, dne 5. oktobra 2006
EVA 2006-2511-0177
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost